Byggnadsarbetarna åter på jobbet

Arbetsgivarna gav efter för kraven och gav bland annat en lönehöjning på 12 procent till arbetarna. Diskussionen i media har handlat mest om oron för att arenorna etc inte ska bli klara i tid och huruvida det är rätt av facken att hota med att förstöra VM för att få bättre villkor för de anställda. Vilka villkor de som bygger arenorna i själva verket lever under har inte granskats i samma utsträckning.
Strejkhoten fortsätter dock, denna gång är det gruvarbetarna som funderar på att lägga ner arbetet.

Recommended Posts