Brottstatistik i Sydafrika

Den årliga lansering av brottstatistik i ett land som ofta lyfts fram som ett av de värsta i fråga om grova brott släpptes nyligen.

Mord och mordförsök har visserligen ökat med 0,6 procent men det bör ses emot en stadigt nedåtgående trend de senaste nio åren. Våldtäkter och genusbaserat våld har också minskat något med 0,6 procent. Brott relaterade till droger har dock ökat markant och det framförallt i Västra Kapprovinsen med 3.3 procent.

Johannesburg och Rio de Janeiro presenteras ofta som de länder med högst brottslighet i världen. Men enligt denna sammanställning lider du nästan dubbelt så stor risk att mördas i Kapstaden än i Johannesburg.

En mycket illavarslande siffra är dock brott som begåtts av poliser. Jämfört med förra året har brott där poliser är förbrytare eller förövare ökat med 37 procent. Det motsvarar 6 728 anmälda brott mot poliser. 4 131 av dem relaterade till misshandel eller övergrepp, 706 handlade om dödsfall i arrest eller i samband med polisingripande, 168 fall rör våldtäkt utfört av polistjänsteman eller i arrest.

Nu ska man vara kritisk och generellt ta statistik med en nypa salt. Sverige är till exempel ledande i fråga om våldtäkter i hela Europa. Eller anmälda våldtäkter, vilket bör förtydligas. 2009 anmäldes 46 våldtäkter per 100,000 invånare. Brottsförebyggande rådet förklarar Sveriges nedslående status med att vårt lagverk erbjuder en bred definition av vad en våldtäkt är. Till exempel är våldtäkter inom äktenskap inte ansett som våldtäkt i många länder. Därtill bör nog också en analys om förtroende för rättsystemet tilläggas.

Vad gäller mordstatistiken i Sydafrika så begås två tredjedelar av stadens alla mord inom radien av 10 av Kapstadens totalt 60 polisdistrikt. Mordrisk är därför i allra högsta grad beroende på vilken samhällsklass du tillhör. På nationell skala så begås hälften av alla mord i endast 13 procent av landets polisdistrikt. Att härleda mord till specifika områden minskar naturligtvis inte den faktiska siffran av antalet mord. Men i många områden är mordfrekvensen inte onormalt högre än det internationella snittet.

Recommended Posts