Brottsstatistiken rasar

Något som Sydafrika är internationellt känt för är sin höga brottsstatistik, trots att en vettig jämförelse med andra länder är mycket svår att göra. Efter mycket googlande och letande har jag bara hittat en källa på detta och den är tio år gammal. FN:s kontor för narkotikakontroll och brottsbekämpning publicerade då en studie som fortfarande används för att visa hur farligt Sydafrika är. Rapporten tog bara upp sextio ganska väl utvecklade länder, men bland dessa rankades Sydafrika på andraplats i världen gällande mord (efter Colombia) och etta för våldtäkt. I många andra länder begås troligtvis fler våldsbrott, men antalen går inte att mäta, eller så är siffrorna ojämförbara eller ifrågasatta.
Läs mer om detta i min artikel Sydafrika satsar på ökad säkerhet under VM i Södra Afrika
Hur som helst, nu sjunker antalet våldsbrott enligt polischefen Bheki Cele. För första gången går antalet mord ner under 17000 per år. Mordförsök, sexualbrott, grovt rån och bilkapning minskar alla i antal med 4,4 – 7,5 procent. Vissa andra brott ökar å andra sidan, som rattfylleri och rån i hemmet.
Nåt annat som är intressant är att hälften av alla dessa brott begås i Gauteng, provinsen där Johannesburg och Pretoria ligger. Den näst farligaste provinsen är Kwa-Zulu Natal.
Anledningen till nedgången anses vara att polisen ändrat arbetssätt, samarbetar mer med civilsamhället och fått mer resurser. Risken finns dock att statistiken är missvisande. Dels finns alltid misstanken att polisen friserar siffrorna, en risk som ökar ju mer fokuset på just statistik ökar, dels anmäls långt ifrån alla brott. Om nu polisen fungerar mycket bättre borde folk få ökat förtroende för dem och anmäla mer.
Källa: The Times

Recent Posts