Blogipedia om Sydafrika

Hittade Blogipedia, ett verktyg för att kategorisera svenska bloginlägg. Om folk börjar blogga om mig kan blogipediaanvändare sen kategorisera inläggen. ”Om en bloggare skriver att någonting är någonting, till exempel ”kungen är bra”, så kommer texten upp på Blogipedia inom ett par dagar. Därefter kan våra medlemmar kategorisera texten somfakta positivt neutralt eller negativt.”  Jag testade att söka på Sydafrika och hittade bland annat följande: landslaget som någonsin fått vara värdar för fotbolls-vmett av domseedade tillsammans med brasiliendet land i världen som är hårdast drabbat av aids och ingen tidigare så högt uppsatt ledare har så tydligt tagit ställning och visat ett så stort engagemang i aidsfrågan som handet land i världen som är hårdast drabbat av hiv och aidsmotsvarande siffra 82 procenti mitt tycke tinga safari lodgei marsverkligen ett fantastiskt landmed fem segrar tvåa när det gäller antalet segraren del av oss nudet nya trollhättanola sundqvists favoritett av de länder med mest omfattande pressfrihet i afrikaverkligen ett bilburet landmed sina otroliga landskap och fina bostadsområden till att sekunden efterdet framför allt två barnhem i kapstaden och johannesburg som får stödnu seddett land som tampas med stor brottsligheti dagsläget den enda utomeuropeiska marknaden och också den som varit mest lukrativ de senaste årennågot som är en dröm resa för mångajabu känd som ”ngwana wa tshwenya”–”det bekymmersamma barnet”otroligt spännandeett fantastiskt landett exempel på när bojkott av ett land fungerat för att motarbeta en regimen del av afrika som kan tyckas vara på väg ner i samma mörker som resten av afrikadet land som med undantag för usa och storbritannien kammat hem flest fredspris de senaste 25 årenfrågan om dödsstraffet mer aktuell än någonsinko-ka tsara game reserveett av världens farligaste länder och med tiotusentals skapligt berusade fotbollsfans som driver omkring på gator och torgde landet som är bäst organiseratdet ekonomiskt starka landet i regionenbland de länder i världen som har störst andel offer för internationell trafficking i världenafrikas mestför många lika med mordvisserligen ett väldigt våldsamt samhälle men majoriteten av alla offer för grova våldsbrott är svarta”ett oroligt vackert landen vackra och stort land med en mångskiftande kulturella och historiska bakgrund otrolig naturscenerier och utanför this-världen matlagning stilarditt andra hemen ny destination för bkwineinte riktigt som jag hade trottkonstrasternas landnog det mest multikulturella land man kan tänka sig

Recommended Posts