Att ha rätt räcker inte alltid

Gruvarbetare

Gruvarbetare, namn kommer snart

Exploateringen av människor var mitt tema den här helgen. Följde med aktivisten Berend Schuitema på ett möte med före detta gruvarbetare i Newlands utanför Mdantsane township. Män i 50-60årsåldern som slitits ut i guld och asbestgruvor i Gauteng och Mpumalanga på den tiden apartheid konstruerade de så kallade oberoende hemländerna och förstörde folks försörjning så de skulle tvingas resa till arbetet i andra delar av landet.

Berend har själv jobbat i gruva, fast han var ingenjör. Så han vet hur det gick till. En man kunde bli av med benet eller bli hjärnskadad på jobbet och skickas hem med 200 rand extra. Idag har de rätt att kräva staten på pensioner, invaliditetsersättningar och så vidare. Men informationen kommer inte ut och pengarna hamnar hela tiden fel. En brittiskägd asbestgruva i Mpumalanga dömdes av en domstol i London att betala ut 40 000 rand till varje arbetare efter en skandal där många dog och andra skadats av det giftiga dammet. Men ingen informerade arbetarna. Oseriösa ”advokatbyråer” letade däremot upp dem och erbjöd att företräda dem så de kunde få ersättningen. De som tackade jag fick ungefär hälften, byrån tog 20 000 per person för den hjälpen. Männen jag träffade idag har kvitton från liknande aktörer i East London som tar betalt för att företräda dem men hörs aldrig mera av. Berend ville först samla livsberättelser från männen (alla gruvarbetare från den här tiden är män) men deras behov av ekonomisk ersättning och upprättelse var så mycket större än behovet av att berätta sin historia. Därför försöker Berend nu uppmuntra dem till egen gräsrotsorganisering för att få tillgång till den ersättning de har rätt till.

Recent Posts