ANC lovar kamp mot korruptionen

ANC:s veckobrev ANC Today tar denna vecka upp korruption och annonserar att en nationell antikorruptionskampanj är på gång. I brevet på pekas att man inte längre kan skylla på arvet efter apartheid, tvärtom kan korruptionen göra ”den nya demokratiska staten omöjlig att skilja från den förra”.
Ett område inom korruptionen som president Zuma särskilt fokuserade på i en radiointervju i måndags är lata och inkompetenta tjänstemän inom offentlig sektor. Zuma ämnar sätta hårt mot hårt för att få till stånd en ny kultur där papper som ska skrivas under idag skrivs under idag, och folk som köar inte blir ombedda att komma tillbaka nästa dag.
En annan sak som togs upp i intervjun var utbildning, ännu ett område där Zuma lovar uppryckning. Utbildning är nyckeln för att komma tillrätta med Sydafrikas alla problem. Särskilt viktig är grundutbildning. Jag hoppas att den uppryckningen snart märks i skolor som Sinempumelelo Primary School som Mari skrivit om tidigare. Vi var där häromveckan, och barnen sitter fortfarande kvar i den lilla lilla containern till personalens förtvivlan.

Recommended Posts