Allt farligare att bli gravid i Sydafrika

Kvinna med barnMellan 2005 och 2007 ökade mödradödligheten i Sydafrika med 20 procent till 4077 döda. Mödradöd räknas som kvinnor som avlider av orsaker relaterade till eller förvärrade av graviditet eller vård därav medan de är gravida eller inom 42 dagar efter avslutad graviditet. Mer än fyrtio procent av dessa beror på hiv och aids, medan något under fyrtio procent kunde undvikits. Detta enligt rapporten Saving Mothers 2005-2007, som lades ut på hälsoministeriets websida häromveckan utan något pressmeddelande eller andra åthävor. Underförstått gäller det fattiga kvinnor på landsbygden – har du resurser kan du få världsledande vård i Sydafrika, och även om du är fattig har du större chanser till bra behandling om du bor i en stad.

Ofta misslyckades hälsovården med att ställa rätt diagnos eller att följa riktlinjer i vården. Andra problem är att patienter får otillräcklig tillsyn eller kommer under vård för sent. De flesta av dödsfallen som kunde undvikits orsakades av högt blodtryck (hypertension).

Nästan åttio procent av de avlidna under perioden var hivpositiva. Både kommitten som sammanställt rapporten och Health Systems Trust, en NGO som arbetar med forskning och påverkan kring hälsofrågor kräver nu ökade insatser kring rådgivning och medicinering av hivpositiva.
– Det är osannolikt att Sydafrika kommer att nå millenniemålet att minska mödradödligheten med 75 procent till 2015, säger Marion Stevens på Health Systems Trust.

Bulelwa Plaatjie på Walter Sisulu University säger att många kvinnor blir gravida gång på gång trots att de vet att de har hiv. Hon har arbetat med 48 hivpositiva kvinnor från stödgrupper i Mtata som ställde upp på en sexmånaders studie.
– De vet mycket väl vilka risker det innebär att bli gravid som hivpositiv. Att de kan återinfekteras och ge smittan till barnet.
Att de ändå får barn har flera orsaker. Dels fattar de inte beslutet själva, utan även deras män. Dessutom är trycket stort på gifta kvinnor att föda barn, oavsett hivstatus.
– Några av dem får reda på att de är smittade först när de redan är med barn. Då väljer de att inte berätta utan fortsätter få barn så att samhället kan betrakta dem som hivnegaitva. Genom att få barn kan de leva ett liv som förefaller normalt och slippa utsättas för stigma.
Källa: Health-e, 18 July 2009, Mail and Guardian, 24 – 30 juli, Mthatha Bureau 24 juli

Recent Posts