Alkoholreklam förbjuds

Medan Sveriges hållning gentemot alkoholreklam blir alltmer liberal verkar Sydafrika ta de första stegen mot ett förbud. Drugnews skriver mer om saken på sin hemsida.  

-Det är bara en fråga om när – inte om – vi kommer göra det, sa Sydafrikas hälsominister Aaron Motsoaledi nyligen under ett möte om förebyggande våld.

Alkoholbolagens marknadsföring på den afrikanska kontinenten är aggressiv. Längs med vägarna syns stora reklamskyltar på människor med till synes lyckade liv hållandes en flaska öl, ett glas wiskey eller likör. Den afrikanska marknaden kan lätt ses som ett försäljningsstatisstikens paradis då många länders lagstiftningpå området ännu är svag.

Korrelationen mellan alkoholberusning – våld, olyckor, kriminalitet och osäker sex går att se i alla länder som för sådan statistik. Några exempel från Sydafrika, hämtade från sajten statistics for alcoholism, är;

– I Cape metropolian beräknas 67 procent av allt våld i hemmet utövas under inflytande av alkohol.

– 6 av 10 dödsfall i trafiken orsakas av för höga alkoholhalter i blodet.

– Uppskattningsvis 30 procent av alla sydafrikaner inlagda på sjukhus är konsekvensen av direkt eller indirekt alkoholkonsumtion.

– Hälften av alla mord uppges i Sydafrika begås under berusning.

– Alkoholanvändningen beräknas varje år kosta landet ca 9 miljarder rand, vilket motsvarar ungefär samma kostnad i svenska kronor.

Recommended Posts