Alkoholmissbruk minskar

I en undersökning som nyligen lanserats utreds antal fall av alkoholrelaterade skador vid barnafödslar i Norra Kapprovinsen i Sydafrika. I både norra och västra Kapprovinsen har förekomsten av FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) länge varit mycket hög. Båda distrikten är har historiskt varit stora i slavhandeln och under senare år i vinproduktion. Både slavar och lantarabetare kunde få sin lön i alkohol, en tradition som fått fortgå alltför länge och som skapat alkoholberoende slavar/arbetare som på grund av sitt beroende varit förenklat kontrollen över dem.

Undersökningen har utrett fosterskador före och efter en stor informationskampanj om alkoholkonsumtion under graviditet. Resultaten är mycket positiva. Före interventionen var FASD-förekomsten 8,9%. 72 barn av 809 diagnosticerades med FASD. Efter intervention sjönk den till 5,7% (43 av 751). Fortsatt en oacceptabelt hög siffra men ändå en 36-procentig minskning. Man fann dock att de svårare formerna av FASD inte minskade varför interventioner av det här slaget måste kombineras med behandlingsåtgärder för alkoholberoende gravida kvinnor.

Mer om undersökningen kan du läsa här eller här.

Recommended Posts