Aktivister samlas…

…på Afrikagruppernas partnerorganisations International Labour Research and Information Group (ILRIG) årliga globaliseringsskola.

Årets tema är ”Kapitalism och miljö” och diskussionerna för dagen cirkulerade runt hur klimatförändringar påverkar framförallt fattiga människor. Energipolitik är till exempel nära sammanlänkat till en av de större frågorna för sydafrikaner, tillgång till el. Privatpersoner betalar ibland tio gånger mer för sin el än industrin gör. Sydafrikas energiproduktion består till stor del (90 procent) av kolförbränning. Solenergi skulle vara välkommet för många hushåll men är än så länge inget staten satsar nämnvärt på.

Klimattoppmötet i Durban går av stapeln i skiftet Nov/Dec och civila samhället mobiliserar inför den parallela konferensen C17.

Då många inte kommer kunna ta sig till Durban för konferensen föreslog en man ur publiken att demonstrationer borde göras över hela landet den 3 december. Det tycker jag kan vara en uppmaning till resten av världen också. Det hittills enda bindande avtalet, Kyoto protokollet, går ut 2012 och detta klimattoppmöte kräver att världens ledare kan skapa ett nytt. Med andra ord, denna gång kan vi inte acceptera en överrenskommelse om nya förhandlingar.

På plats på globaliseringsskolan finns aktivister från hela Sydafrika, från grannländerna Zimbabwe, Swaziland, Mozambique, från Tanzania, Brasilien och Kanada samt den svenska delegationen från Färnebo folkhögskola!

Recommended Posts