3500 demonstrerade för ersättning

Igår marscherade ca 3500 personer från hela provinsen genom East London för att uppmärksamma kampanjen Vulamasango Singene, för att få ersättning för egendom som förlorats under apartheids så kallade bettermentprogram.

Betterment genomfördes i tidigare hemländer och andra så kallade svarta områden från 1930-talet och framåt, (alltså även innan det egentliga apartheidsystemet, men även under detta) i ett försök att reglera dessa områden och kontrollera användningen av land. Områden delades upp i distinkta zoner för bostäder, åker-och betesmark osv, och alla var tvungna att flytta in i avgränsade bostadsområden. Dessutom berövades folk också åker-och betesmark genom betterment.

Som Govan Mbeki skrev i början av 1960-talet:
De som skuffades undan från sin mark blev förbittrade. De hade inte längre rätt till betesmark och tvingades överge den trygghet de hade –  en odlingslott med rätt till betesallmänningen.

När landreformen, som visserligen inte är framgångsrik den heller, planerades uteslöts offren för betterment från möjligheten att kräva ersättning. Vulamasango Singene betyder ”öppna dörren, låt oss komma in” och syftar på att möjligheten att kräva tillbaka sin mark borde öppnas även för denna kategori.

En ljusglimt är att byn Cata i Keiskammahoek lyckats få ersättning för betterment. Regeringen har erkänt att det är orätt att folk som förlorat mark och egendom genom så kallat ”betterment” inte inkluderades under den period då de öppnade för anspråk på att återfå förlorad mark. Men att ta det ansvaret och verkligen ersätta folk sitter långt inne. För bara östra kapprovinsen skulle ersättningen innebära tolv miljarder.

Vulamasango Singenes krav: Regeringen, ge människor som bor i den tidigare Ciskei och Transkei som förlorade egendom genom ”betterment” en chans att ställa krav på ersättning, precis som de människor som bor i de tidigare ”vita” delar av Östra Kap haft under perioden 1995 till 1998.

Se bilder från marschen
Memorandum överlämnat till Gugile Nkwinti, minister för land reform
Afrikagrupperna stöder Vulamasango Singene genom vår partnerorganisation Border Rural Committee.

Recent Posts