Marknaden är vinnaren i samhällen där inkomstskillnader växer

IMG_1268Nästan hälften av världens rikedom ägs av 1 procent. Världens rikaste 1 procent äger 65 gånger mer än hälften av världens befolkning, som äger minst. Den nedre halvan av världens befolkning på skalan av rikedom äger lika mycket tillsammans som de 85 rikaste personerna i världen. 7 av 10 människor i världen lever i samhällen där inkomstskillnader har ökat de senaste decennierna.

Det är Jay Naidoo som fortsätter och utvecklar blogginlägget Solidaritetens betydelse från förra veckan. Blogginlägget beskriver bristen av folkligt stöd gruvarbetarna erfor när de trots svält och hot om nedskärningar fortsatte strejka för höjd ingångslön. I artikeln Visualisera slutet av inkomstskillnader -en ny väg till förhandling slås Naidoo av den hårda reaktionen mot metallarbetare när de gick ut i strejk dagarna efter att gruvarbetarstrejken avslutats. Metallarbetarna anses oansvariga mot hela landets ekonomi.

”Bortglömd är rätten att kollektivt löneförhandla. Bortglömd är arbetslösheten om 35 procent. Bortglömt är faktumet att många av våra välfärsinstitutioner står inför total kollaps och att det är arbetaren som måste betala för sjukvård och skola.”

Författaren efterlyser större insyn i företagens affärer. Med mer transperanta system skulle allmänheten kunna se de transaktioner av rikedom som följer med företaget. Det underliggande antagandet är att om vi kan se hur industrier och företag bidrar till världens skeva resursfördelning så skulle de anklagande fingrarna knappast riktas mot arbetarna.

IMG_2833Metallarbetarförbundet Numsa:s ordförande Andrew Chirwa säger att ”Numsa har en förpliktelse att försäkra bättre levnadsstandard för sina medlemmar. Vi har ingen avsikt att skicka Sydafrika in i en låkonjunktur…men arbetare lever permanent i en lågkonjunktur.”

Naidoo avslutar med att slå fast att sann demokrati måste byggas på öppna samhällen och där offentliga institutioner försvarar folkets intressen. ”Vår kamp för frihet var en kamp att få våra röster hörda. Om möjligheter till fri och öppen dialog och meningsfullt deltagande inte finns kommer folk förlora förtroendet för de offentliga institutionerna och då kommer kollektivavtal bli politiserat.”

 

 

Recommended Posts