Civilsamhället avslöjar kolkraftverkens dödliga inverkan

IMG_6051.JPGredEn av åtta människor dör varje år på grund av luftföroreningar. En av världens mest förorenade platser är Highveld i Sydafrika som är hem till 12 av landets största kolkraftverk. Det, av Sverige politiskt sponsrade, kolkraftverket Medupi dödar varje år 1,4 människor. (Läs mer om Sveriges stöd för kolkraftsinvestering i blogginlägget Goddag Yxskaft) Sydafrikas totala koldioxidutsläpp i två provinser är skyldig till 20 människors död varje år. SIffrorna kommer från studie som gjordes 2006 men som inte förrän nu släppts till allmänhetens beskådande.

Sydafrika är redan utan konkurrens Afrikas största CO2 utsläppare och är heller ingen lättviktare i internationella mått mätt då man kvalar in på 11e plats. Med de kolkraftverk som är under konstruktion, däribland Medupi och Kusile (som båda kvalar in som två av de absolut största kolkraftverken i världen) beräknas dödssiffran stiga till 617 med tillhörande 25,000 människor som kommer kräva sjukhusvård årligen. Energibolaget har upprepade gånger försökt få det till att det är människors egna inomhuseldning som ligger till grund för den dåliga hälsan i området.

Afrikagruppernas partner groundWork har som uppdrag att avmaskera de ekonomiska intressen som gång på gång tillåts gå före miljö och mänsklig hälsa. Organisationen har i flera år kämpat i domstol för att rapporten skulle offentliggöras. groundWorks advokat säger att ”det är första gången en studie av det här slaget gjorts offentlig.” Men medan den rättsliga kampen tagit sin tid har groundWork också gjort en egen undersökning som släppts idag. Den rapporten lägger skulden för hälften av områdets alla luftvägs- och hjärt och kärlsjukdomar beror på föroreningar utomhus.

Bobby Peak, chef på groundWork säger:

-Människor lider inte bara av luftföroreningar utomhus, eftersom många är fattiga tvingas de elda inomhus. Värst drabbade är barn och gamla. Barn är morgondagens vuxna, idag är de sjuka och kan inte växa till sin fulla potential. Sjuka barn växer upp till sjuka vuxna. Det  är ett enormt folkhälsoproblem.

Med ett par av världens största kolkraftverk under uppbyggnad meddelade president Zuma nyligen att regeringen planerar bygga ännu ett megakraftverk.

Kolenergi har ingen plats i vår allas framtid. Men i striden om utveckling och kapitalets framgång väljer vi fortfarande att investera i världens smutsigaste energi. Båda rapporterna av slag som dessa hör till ovanligheten. Anledningen till det är att kortsiktiga ekonomiska intressen går före allt. ESKOM har i ett decennium överstigit utsläppsgränser och ansöker i skrivande stund dessutom om undantag till framtida utsläppsmål. Det finns alternativ men det är tydligt att det är civilsamhället som måste tvinga fram viljan till miljövänlig energi.

Hur groundWork ihop med allmänheten gått tillväga har beskrivits tidigare på bloggen. Se bland annat Människors makt över en smutsig politisk agenda eller Det onormala är normalt för oss. Striden om människors rätt till information är vunnen men det står klart att kriget mot dödlig energi är långt ifrån att vinnas.

Recommended Posts