Systembolaget måste följa upp sina ord med aktion

vinarbetare

Medlemmar i Rättvist Vin-kampanjen från Argentina, Chile, Sverige och Sydafrika

”Precis med hjälp av vårt initiativ och vår drivkraft så har man infört minimilöner.” Så säger Systembolagets VD Magdalena Gerger i en intervju i Ekot. Vi som följer lantarbetarnas kamp för ett liv i värdighet vet med säkerhet att detta är struntprat. Systembolagets etiska arbete må vara ett bra initiativ, men det har ingenting med den nya höjda minimilönen i Sydafrika att göra.

Kampanjen Rättvis Vinhandel skrev sålunda ett öppet brev, som publiceras i Aftonbladet, till Magdalena Gerger där vi ber henne förklara hur hon menar.

-Om du menar minimilöner som sådana har de ju funnits inskrivna i sydafrikansk lag länge. Om du syftar på höjningen av minimilönerna i Sydafrika så tillkom de som respons till ett dramatisk historiskt skeende för snart ett år sedan, då den största vilda strejkvågen någonsin svepte över den sydafrikanska jordbrukssektorn och tiotusentals lantarbetare lade ner arbetet. Vilket initiativ från Systembolaget menar du ledde till höjda minimilöner?

Vidare förklarar Gerger att Systembolaget ämnar jobba för en levnadslön för arbetare inom vinproduktionen. Med levnadslön menas en lön som är beräknad på faktiska levnadsomkostnader. Sydafrikas nya minimilön kan knappast räknas som sådan då den i ett normalstort hushåll, med något så ovanligt som två heltidsanställda vuxna, endast täcker 42 procent av hushållets gemensamma näringsbehov.

Detta budskap gladde arbetare anslutna till lantarbetarfacket CSAAWU i Sydafrika.

-Vi uppskattar att Systembolaget säger att de vill jobba för en levnadslön. Vi skulle vara de första att salutera ett sådant initiativ. Men ord måste följas upp av aktion. Våra tidigare erfarenheter säger oss att de stora spelarna mest använder stora ord. Arbetare kan inte leva på den nuvarande knappa lönen och människor med pengar kommer titt som tätt men lämnar mest ord efter sig.

Afrikagrupperna och Kampanjen Rättvis Vinhandel instämmer med CSAAWU och välkomnar Systembolagets ambitiösa lovord att pusha för löner som går att leva på för de som står längst ner i produktionskedjan! Som tredje största kund av sydafrikansk vin har ni makt att göra skillnad för hela sektorn. I skrivande stund presenterar också medlemmar ur kampanjen lantarbetarnas svåra levnadsvillkor för Riksdagen. Vi hoppas att kunskap om deras situation kan assistera Systembolaget i sitt arbete för en levnadslön.

 

Recommended Posts