Gruvarbetarna får stöd av ungdomsrörelse

För en knapp månad sedan skrev jag här på bloggen i försiktiga ordalag om förhoppningen hur tragedin i Marikana kanske kan leda till ett starkare, mer samlat civilsamhälle. Som kan agera motkraft mot det mer accepterade förtrycket från multinationella företag som hålls om ryggen av nyliberal politik. Det är fortfarande för tidigt att utröna om det de fakto är något som komma ske, men idag läste jag ett solidaritetsuttalande som åtminstone stödjer tesen. Det kommer från Progressive Youth Movement (progressiva ungdomsrörelsen) och lyder:

Klicka på denna länk för att läsa hela pressmeddelandet.

Såhär dryga två månader in i strejkvågen börjar få efterkänningar i restern av världen. Platinum är en metall som kommit användas frekvent inom tekniken bara de senaste decenniet. När så världens största producent stannar produktionen märks det snabbt på världsmarknaden. Det svenska företaget Sandvik rapporterar en vinst om 178 miljoner lägre än beräknat detta kvartal och strejkerna i Sydafrika sägs vara delförklaring.

 

Recommended Posts