”Massakern i Marikana har lyft illusionens slöja”

Elijah Kodisang

Elijah Kodisang arbetar på Afrikagruppernas partnerorganisation Khanya College i Johannesburg. Såhär beskriver han massakern i Marikana:

– Massakern i Marikana har kommit som en chock. Jag kunde inte föreställa mig att jag som aktivist, 18 år efter frigörelsen, skulle finna mig själv vid busshållplatsen för att dela ut flygblad om en massaker. Jag trodde aldrig att ANC regeringen skulle gå så långt som att öppna eld mot sitt eget folk.

Som organisation har vi varit väldigt aktiva. Vi har försökt få en känsla för hur människor uppfattar händelsen. Generellt har människor varit rasande och massakern har skapat många trauman och även rivit upp trauman som försökts gömmas och glömmas. När vi talat med människor blir det också tydligt att alltför många har egna erfarenheter av polisbrutalitet. Att höra staten å ena sidan säga att vi är ansvariga för våra egna liv, att vi har arbete och att vi kan sätta mat på borden. Bara för att sedan bli vittne till hur polisen (som del av staten) helt sonika konfiskerar människors egendomar och de måste börja om på nytt. Förutom känslor av raseri och ilska är också hjälplösheten påtaglig. Människor känner sig maktlösa.

Oavsett hur du reagerat på massakern har den tvingat oss alla att välja sida. Du är antingen med folket eller mot folket. Det gäller också för organisationer som säger sig representera folket. COSATU (facklig federation) och NUM (gruvarbetarfacket) har valt sida. De valde att fördöma arbetarnas kamp, de valde att kalla på polis, de valde att positionera sig mot de strejkande och insistera på att de skulle återvända till gruvan. Allteftersom händelseförloppet kring massakern spelats upp har de hållit tyst. De har varit tysta om polisens självförsvarförklaringar, de har varit tysta om faktumet att de flesta arbetare sköts till döds när de överlämnade sig själva eller flydde från polisen. De sa heller ingenting om tortyren som pågick i arresten. De sa ingenting när arbetarna själva blev arresterade för mord på kollegor nermejade av polisen.

Vad massakern åstadkommit är att lyfta slöjan av illusionen om att det går att ha en fungerande demokrati under nyliberalism i Sydafrika. Det har visat oss hur långt staten är beredd att gå för att skydda ekonomiska intressen. Det är inte längre en fråga om hudfärg. Massakern har hjälpt oss förstå vår demokratis karaktär och vem folkets fiende är.

Recent Posts