Marikana -de fattigas revolt

Efter gruvledningens hot om uppsägning återvände igår en knapp tredjedel av arbetarna till gruvan. Resterande vägrar fortsatt gå under jord utan stannar på berget utanför. Industrin själv avvaktar med obekväm min. Igår uttryckte också Världsbanken sin oro över protesterna. Banken äger o,6 procent av Linmon-gruvan.

Kritiken mot polisen och regeringen från oppositionen haglade i parlamentet igår. Kraven på information om vem som gav order att börja skjuta in i folkmassan med automatvapen var den dominerande men obesvarade frågan. Polisminister Mthethwa försökte värja sig mot kritiken och påminde om att veckan utlysts till sorgvecka och att detta inte var tid för att försöka plocka politiska poäng.

I Marikanamassakerns kölvatten börjar man nu kunna skönja det politiska maktspelet inför ANC:s partikongress i december. Numera avstängda ordföranden i ANC:s ungdomsförbund Julius Malema flög in till berget som gruvarbetarna ockuperat i en veckas tid. Förutom att uppmana andra gruvarbetare i landet till strejk i solidaritetens tecken krävde han också både polisministerns och president Zumas omedelbara avgång (Mail & Guardian). Inga orimliga krav alls kan man tycka. Om det inte vore för att Malema skulle kunna återta sin plats i politikens rampljus om Zuma petas från sin post. Efter sitt tal gick han med gruvarbetarna för att mot polisen officiellt lägga in anmälan om mord. Gruvarbetarna uppger att Malema är den enda som står på hans sida.

Business Day skriver idag att gruvarbetare i minst två gruvor till i samma provins, North West, gått ut i strejk med liknande krav om hundraprocentig löneökning. Rykten säger att den uppstickande fackföreningen AMUC mobiliserar även där. Det förefaller alltså troligt att protester där gruvarbetare är villiga att strejka trots våldsamt motstånd kommer fortsätta. Stark motståndsvilja bland arbetare kompletterat med civil olydnad rimmar illa med business as usual. Jared Sacks argumenterar i artikeln On the Politics of Protest in Cape Town att när fredliga protester i form av demonstrationer, petitioner etc. inte får gehör blir civil olydnad en legitim taktik för protest. Att missnöjet bland sydafrikas arbetarklass ökar är påtagligt och protester döms ofta ut som illegitima protester. Fackföreningen AMCU attackeras från alla möjliga vinklar för att kräva ”orimliga” löneökningar och utföra ”illegala” strejker.

Vid sidan av kritiken mot poliskåren som ändrats mycket lite sedan apartheid börjar allt fler röster också framföra gruvarbetarnas usla villkor i debatten. Vad som borde vara debattens hjärta -den fortsatt grymma exploateringen av arbetare. Hur länge kan de eknomiska strukturer Sydafrikas apartheid byggdes på få tillåta fortsätta? Leonard Gentle på Afrikagruppernas partnerorganisation ILRIG svarar:

-De kommer inte försvinna, beroendet av billig arbetskraft är så djupt inrotat i vårt ekonomiska system. Vad jag förutspår är att trepartsalliansen (ANC, Kommunistpartiet, COSATU) kommer göra allt i sin makt för att stänga leden, för att hindrasplittring i fler fackförbund. Sålänge de har de större fackförbunden i sitt ledband kommer mycket lite förändras. Men kampen underifrån kommer fortsätta. Vad vi ser är att samhällsserviceprotesterna nu börjar spilla över till industrin. Det är de fattigas revolt och de kommer ta över stafettpinnen från trepartsalliansen.

Recommended Posts