Klimatfrågan är en rättighetsfråga

Edward Munaaba

Edward Munaabar, som jag träffar utanför det internationella konferenscentret, är chef för African partnership on climate change coalition. En koalition med omkring 60 miljöorganisationer och nätverk.

Edward som kommer från Tanzania var även med på Caravan of hope, som jag skrev om här på bloggen.

Han säger sig vara trött men det är inget jag kan skönja där vi står mitt i protesten kallad Ockupy COP17. I en månads tid har han varit på resande fot och ska nu stanna i Durban tills dess mötet är över.

Han säger sig ha litet hopp för att världens ledare ska komma fram till något av större värde.

-Jag tror att vi inte riktigt förstått att klimatkrisen inte ”bara” är en miljöfråga. Klimatkrisen är i allra högsta grad en rättighetskris. I Tanzania har vi på grund av det ostadiga vädret plötsligt utsatts för brist på mat. Än så länge kan vår regering köpa in stapelgrödor från andra länder men du vet, många länder i Afrika är så pass fattiga att det är osäkert hur länge det håller. Klimatförändringarna utgör också hälsorisker. I delar av Tanzania som ända till nu varit relativt kalla är nu varma. Konsekvensen är att myggen hittar dit och vi har nu stora malariautbrott i de områdena.

 

Recommended Posts