20 år av frihet

SA flag27 April 2014 – Exakt 20 år tidigare fick Sydafrika sin frihet.Vad har hänt sedan dess? Ja, förutom det uppenbara då; att människor av alla färger anses ha samma värde, att människor är fria att röra sig som de vill inom landet och att alla har rösträtt.

På framgångssidan hör saker som:

  • Andelen barn under fem år som är allvarligt undernärda har sjunkit med nästan 400 procent (från 2001 till 2011)
  • Analfabetism hos vuxna har sjunkit från 30 till 19 procent.
  • 3,5 miljoner fler sydafrikaner har jobb idag
  • 3 miljoner bostäder har byggts åt tidigare hemlösa
  • 2,5 miljoner har tillgång till bromsmediciner mot hiv, vilket säkert är en stor anledning till att…
  • Medellivslängden ökat från 56 till 60 år

För fler framgångar titta på sydafrikanska regeringens hemsida

Trots de stora framgångar som gjorts lever fortfarande 45 procent i fattigdom. Utvecklingen går för långsamt enligt mångas åsikter, tillväxten skapar få arbeten eftersom den är råvaruexportdriven och utan tillverkningsindustri. Apartheid var naturligtvis korrupt på sitt egna omvända Robin Hood-vis men ur traditionell synvinkel där statens tillgångar hamnar i fickor nära politikernas kavajer har korruptionen ökat drastiskt. Sydafrika är på intet sätt värst i världen men farten i vilken man åker upp på den internationella listan är oroväckande. Sedan 2011 har Sydafrika dragit om 34 länder. Senaste skandalen handlar om ”säkerhetsuppgraderingar” på presidentens hem, vilket bland annat inkluderat pool, hus åt familjemedlemmar samt en amfiteater. Även om den ekonomiska eliten idag fått sällskap av ett antal mörkhyade individer så representerar blekhyade individer landets rikaste, med privilegier givna från födsel. Inkomstskillnaderna mellan fattig och rik fortsätter att växa och den socialism som så många hoppats på verkar långt ifrån realisering. Dessa är alla förklarande anledningar till varför Sydafrika är protesternas hemland (till och med under den arabiska våren var protesterna flest i världen här).

De stora förhoppningarna om det fria Sydafrika har kanske inte infriats och förtroendet för det politiska ledarskapet sjunker men förtroendet för det demokratiska systemet är fortsatt starkt. Och i så fall finns hopp för förändring.

1994. Det är absurt sent. Samtidigt som sydafrikaner firar sin självständighet fortsätter kampen för ett afrikanskt land i andra änden av kontinenten, nämligen Västsahara. Deras rätt till avkolonisering stöds av FN och inget land erkänner Marockos rätt av ockupationen. Liksom alla forna eller nuvarande kolonier bottnar förtrycket i ekonomiska vinningar. Marocko släpper ogärna ifrån sig de olje -gas- och guldresurser Västsahara besitter och EU har svagt intresse av att utöva påtryckningar eftersom Marocko erbjuder dem massiv fiskning på Västsaharas vatten. Vill du engagera dig för Västsaharas frihet kan du kontakta antingen Föreningen Västsahara eller Västsaharaaktionen.

Recommended Posts