10 saker du bör veta om global mathandel

SeedsMaten är tillräcklig. Trots att ungefär 842 miljoner människor går hungriga varje dag producerar världen tillräckligt för hela jordens befolkning. Enligt FN:s departement för Mat och Jordbruk producerar vi 2,800 kalorier per dag och person.

Klimatförändringar gör matreserverna ottillräckliga. Även om vi idag producerar tillräckligt med mat för alla kommer vi förlora 2 procent de närmsta hundra åren till följd av klimatförändringar, samtidigt som världspopulationen beräknas öka.

Ökad efterfrågan. Studier beräknar att vi måste öka vår totala matproduktion med 50 procent till 2050 för att möta beräknad befolkningsökning.

Pris beror inte på produktion. Åren mellan 2008 och 2011 såg prisfluktueringar om mellan 50- 200 procent. Trots att stapelgrödor placerade på börsen åkt jojjo med allt kortare snöre har produktionen under samma period stabiliserats.

En tredjedel av all mat slängs bort. I den industrialiserade delen av världen slängs en tredjedel av all mat, antingen redan på farmen där den odlats om inte tillräckliga förvaring finns, hos återhandlaren eller från våra kylskåp.

Mat för bränsle. I till exempel USA görs bränsle av 40 procent av all odlad majs.

Miljöeffekter av jordbruk. Jordbruk är anledningen till 75 procent av all skogsavverkning i världen. Framförallt gäller det avverkning till fördel för biobränsle och foder till köttindustrin.

Multinationella företags kontroll. En handfull företag kontrollerar nära all mathandel. Fyra företag kontrollerar nära 60 procent av världens frön och lika många företag kontrollerar alla jordbruksprodukter storjordbruken använder.

Markrofferi. Sedan 2008 har en markyta som motsvarar Frankrikes köpts i utvecklingsländer av multinationella företag, till nackdel för småskaliga bönder som är de mest produktiva och klimatsmartaste i världen.

 

 

Recommended Posts