Namibia prövar medborgarlön

"Folket ska dela på landets rikedom" Graffitti av Faith 47

”Folket ska dela på landets rikedom” Graffitti av Faith 47

Den unga dokumentärfilmaren Danielle Liljeqvist försöker ifrågasätta den svenska arbetsmoralen, där fokus på arbete sliter ut dem med jobb och stigmatiserar dem utan jobb som lata, i en ny dokumentär. Hon tar bland annat upp hur tekniken borde underlätta för arbetare idag och hur arbeten snarare bör fördelas än att ständigt ”skapas”.

På den lilla orten Otjivero i Namibia testades under två år modellen med medborgarlön. Pilotprojektet ämnade att undersöka om en liten inkomstsäkerhet skulle påverka fattigdomsnivåer och samhällsutveckling. Alla människor under 60 år gavs sålunda 100 namibiska dollar i månaden (65 svenska kronor) var under en tvåårsperiod. Resultaten talar för sig själva.

  • Strax efter att medborgarlönen gjordes gällande i Otjivero startade de en kommitté ämnad att mobiliserade det lilla samhället för att rådgiva hur den lilla summan skulle kunna användas klokt.
  • Innan projektet levde 76 procent av alla människor i Otjivero under fattigdomsstrecket, efter de två åren hade den statistiken reducerats till 16 procent!
  • Lönens litenhet till trots ökade inkomstgenererande aktiviteter med 10 procent samt skapade lokala marknader för varor att säljas.
  • Undernärda barn blev drastiskt färre, när projektet startades var 42 procent av alla barn undernärda att jämföra med 10 procent två år senare.
  • Barn stannade i högre grad i skolan. Skolavhoppen minskade från 40 till fem procent under perioden.
  • Hushållens boskap blev fler, vilket tyder på att familjer ökade sitt sparande.
  • Kriminalitet rapporterad till polisen föll med 42 procent.
  • Kvinnors ekonomiska oberoende växte.
  • Ryktet om medborgarlönen spred sig vilket resulterade i att orten växte, vilket ledde till rekommendationen av pilotprojektets utvärderare att medborgarlönen inte kan isoleras till en specifik plats utan bör gälla vara en modell som verkar universiellt.
  • En nationell medborgarlön skulle kosta Namibia 2,2 – 3 procent av BNP

Tre procent av BNP kan tyckas vara ett som ett billigt pris för en sån tydlig fattigdomsreduktion…

Agnes Nygren

Informatör för Afrikagrupperna i Johannesburg

 

Recommended Posts