Moçambique marcherar mot kvinnovåld

I Moçambique demonstrerar man inte. Iallafall inte ofta. När det sker så är det ofta på grund av en extraordinär händelse såsom det avbrutna fredsfördraget förra året. Det finns dock en sak man demonstrerar för varje år. Att stoppa våld mot kvinnor.

marchaVarje december, i samband med kampanjen ”16 dagar av aktivism” arrangerar olika civilsamhällesorganisationer en demonstration mot kvinnovåld. En av dessa organisationer är Rede HOPEM som jobbar med jämställdhet utifrån ett manligt perspektiv. Med slagord som ”Jämställdhet börjar i hemmet” arbetar de bland annat med projekt där man lär män att laga mat. Ett av organisationens viktigaste mål är att arbeta mot våld mot kvinnor. Detta gör de bland annat i samband med kampanjen ”16 dagar av aktivism”. Varje år hjälper de till att organisera marchen mot kvinnovåld som i år går av stapeln idag.

Denna lördag kommer tusentals moçambikier att samlas för att gemensamt säga nej till könsbaserat våld. Eventet kommer att bli stort. De första tvåhundra som anländer får en gratis t-shirt och efter marchen bjuds det på gratiskonserter och dansföreställning. ”Vi vill ifrågasätta samhällets syn på maskulinitet. Vårt hopp är att så många som möjligt hör vårt budskap och att vi kan ställa oss upp tillsammans för att med en röst säga nej till våld mot kvinnor i alla dess former.” Detta säger Gilberto Macuacua, en drivande medlem och programledare för ett tv-program om genus och manlighet.

I Moçambique demonstrerar man sällan. Det finns dock en sak som är så viktig att man demonstrerar varje år. Könsbaserat våld är inget lokalt problem. Det är ett problem som måste bekämpas i solidaritet i alla samhällen av alla medborgare över hela världen. Hjälp oss att göra ”16 dagar av aktivism”-kampanjen lika viktig i Sverige som den är i Moçambique. Fota din hand där du skrivit #minkroppminrätt och ritat det röda bandet, så kan du vara med i kampanjen.  Lägg ut bilden på instagram och facebook med hashtaggarna: #minkroppminrätt #Afrikagrupperna #16daysofactivism. Skriv gärna “Jag står upp för en värld fri från sexuellt våld och hiv” som bildtext.

/Sofie Sjöstrand, praktikant Afrikagrupperna

 

The text above translated into English:

Mozambique marches against violence against women
In Mozambique you don’t take to the streets. At least not often. When it happens, it is often due to an extraordinary event such as the interrupted peace treaty last year. However, there is one thing they march for every year. To stop violence against women.

Each December, in connection to the campaign 16 days of activism” various CSOs organize a march against violence against women. One of these organizations is Rede HOPEM working with equality from a male perspective. With slogans like ”Equality begins at home”, they work with a number of projects, one of which teaches men how to cook. One of the organization’s main objectives is to work against violence against women. They do this for example by joining the campaign 16 days of activism”. Every year they help organize the march against violence against women, which this year takes place today.

This Saturday, thousands of Mozambicans come together to jointly say no to gender based violence. The rally will be big. The first two hundred arriving receive a free t-shirt and after the march there will be free concerts and dance performances. ”We want to question society’s view of masculinity. Our hope is that as many people as possible hear our message and that we can stand together and with one voice say no to violence against women in all its forms.This is said by Gilberto Macuacua, a active member and host of a TV show on gender and masculinity.

In Mozambique marches and rallies are rare. However, there is one thing that is so important that poeple take to the streets every year. Gender-based violence is not a local problem. It is a problem that must be fought in solidarity in all societies of all citizens worldwide. Help us make the 16 days of activism” campaign as important in Sweden as it is in Mozambique. Take a photo of your hand where you have written #minkroppminrätt (#mybodymyright) and drawn the red ribbon, and join the campaign!  Post the photo on instagram and facebook with the hashtags: #minkroppminrätt #Afrikagrupperna #16daysofactivism.

Recommended Posts