Livsfarlig tillväxtindustri

Swedwatch släppte 2010 en rapport om uran som exporteras från Namibia till svenska Vattenfall. Uranet används i Sverige till kärnkraft.  Liksom så ofta när gruvbrytning förekommer i utvecklingsländer kunde även denna rapport peka på stora brister. Det handlar om gruvarbetarnas säkerhet i jobbet liksom kringliggande miljö och samhällen som utsätts för radioaktiv strålning. Swedwatch beviljades ingen som helst insyn i gruvbolagets aktiviteter i Namibia men befolkningen runtomkring gruvan vittnade om allmän ohälsa och en onormalt hög cancerförekomsten. I rapporten kritiseras Vattenfall även för bristande strategier vid nedläggning av gruvan. Det är nämligen mycket vanligt att giftiga mineralgruvor lämnas osanerade den dag de börjar bli olönsamma för gruvbolaget.

Afrikagruppernas partner LaRRI släppte året innan en rapport om Namibias uranbrytning där Rössinggruvan som Vattenfall köpte (fortfarande köper?) uran från figurerar. Namibia är i behov av energi och kärnkraften räknas därför inte bort som alternativ. Men sol- och vindenergi skulle räcka ganska långt enligt LaRRI:s forskning och kärnkraft bör därför vara ett sistahandsalternativ med tanke på alla de faror just denna mineral medför. Vars alla risker, om nödvändiga åtgärder sätts in, blir en väldigt kostsam historia. Utan åtgärderna kan de kortsiktiga vinningarna ha förödande långsiktiga konsekvenser.

I läsande stund pågår Afrikagruppernas kampanjmånad för Afrikas rätt till sina egna resurser. Du har väl inte missat att skriva under petitionen som kräver rättvisa handelsavtal av EU-parlamentariker? Om svaret är ja så kan du enkelt följa denna länk för att lämna din underskrift. Brist på sanering av giftiga gruvor och otillräckliga arbetsvillkor är saker som gör produktionen billigare i Syd, låt parlamentarikerna veta att det finns alternativ till en natur- och människoexploaterande produktion och kräv den! Låt dem veta att vi inte önskar lämna en annan del av världen med skiten.

 

Recommended Posts