Idag röstar handelsutskottet om EPA

Kommissionen vill införa en ny deadline i handelsförhandlingarna med afrikanska länder. Idag röstar EU-parlamentets handelsutskott om de ska förorda kommissionens ultimatum. Inför omröstningen har Afrikagrupperna och andra europeiska organisationer uppmanat folk att skriva till den ansvarige rapportören i utskottet och bett honom förorda avslag av deadline. Det har parlamentets utvecklingsutskott redan gjort.

Anledningen till att utvecklingsutskottet röstat nej är att de anser att förhandlingarna bör styras av innehållet inte av en tidsgräns. Så som avtalen ser ut nu riskerar de att skada utvecklingsmöjligheterna för afrikanska länder.

Men det är inte bara parlamentet som bestämmer. Medlemsländerna måste komma överens med parlamentet och där har Sverige en viktig roll att spela. Hittills har Sverige stått helt bakom kommissionen i förhandlingarna och även stött förslaget på ny deadline. Vi hoppas att ministrarna tänker om. Afrikagrupperna och Forum Syd uppmanar idag handelsministern och biståndsministern att verka för en samstämmig politik i Europa i en debattartikel på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/18/topp-stoppar-bist-ndsministern-tullmuren-mot-afrika

Läs mer om EPA och hur vi inom Afrikagrupperna arbetar med frågor rörande handelsavtal på vår webbsida genom att klicka här.

Recent Posts