Handelsutskottet röstade för att skjuta fram EPA deadline

I september 2011 kom EU-kommissionen med ett förslag till en ny deadline för EPA-avtalen. De länder från Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS) som inte påbörjat en ratificering av avtalen förlorar enligt förslaget det fördelaktiga marknadstillträdet till EU:s marknad den 1/1-2014.  Som du kanske läste i gårdagens inlägg röstade EU-parlamentets handelsutskott om de skulle förorda kommissionens ultimatum. Idag röstade handelsutskottet för att skjuta fram deadline för EPA-förhandlingarna 2 år till 1 januari 2016.

Kommissionens förslag till ny deadline har kritiserats hårt av civilsamhälle och politiker i AVS-länderna. SADC regionen skrev ett gemensamt uttalande där man bland annat säger att EU med denna deadline riskerar att splittra fungerande regioner.

EU parlamentet har under våren behandlat EU-kommissionens förslag i utevcklings- handelsutskotten. Utvecklingsutskottet förordade att kommissionen ska ta bort den nya deadlinen helt.

Det bästa hade förstås varit att helt förkasta denna deadline och låta innehållet i avtalen styra förhandlingarna. Men, med en förlängning minskar pressen något på de afrikanska länderna och möjligheten att förhandla fram bra avtal ökar.

I mitten av september ska hela parlamentet rösta om förslaget på deadline och utifrån vad resultatet blir där förhandla med medlemsländerna om ett gemensamt beslut. Så processen är inte slut ännu.

Läs vår debattartikel på Newsmill här.

Läs mer om EPA och hur vi inom Afrikagrupperna arbetar med frågor rörande handelsavtal på vår webbsida genom att klicka här.

Tacka till alla de som deltog i vår aktion och skickade mejl till David Martin, rapportör i handelsutskottet, tidigare i veckan!

Recent Posts