Fredsavtal klart, men frågor kvarstår.

20140728_160717sxx
Igår (måndag) eftermiddag
 nåddes en efterlängtad överenskommelse om vapenstillestånd mellan Mocambiques regering och oppositionspartiet Renamo. Det nya fredsavtalet ska ersätta det, av Renamo ogiltigförklarade avtalet, från 1992. Oppositionsledaren Afonso Dhlakama uppger att han kommer att fortsätta befinna sig på okänd ort tills det att avtalet signerats och han med säkerhet kan röra sig fritt igen. Vissa frågor angående genomförandet av det nya avtalet kvarstår dock.

nguja- entrevista

Constancio Nguja, politisk analytiker

 

Constancio Nguja, politisk analytiker, ställer sig frågande till hållbarheten av det nya avtalet. ”Detta är ett avtal som arbetats fram, inte av vilja, utan av nöd och egenintresse,” berättar han. ” Man har tvingats kväva elden inför det kommande presidentvalet i oktober men glöden finns fortfarande kvar. Konflikten mellan de två partierna kvarstår. Vi behöver en positiv fred i Mocambique, inte bara en avsaknad av krig.” Nguja påpekar att avtalet är ohållbart så länge det inte finns ett genuint intresse från båda parter att ta itu med grunderna till konflikten. Detta måste enligt honom ske på ett samhälleligt plan. ”Freden kan inte hänga på de två partiledarnas personliga relation. Implementeringen av det nya fredsfördraget måste ske i alla led.”

 

Sofie Sjöstrand, Maputo

 

Recent Posts