EU parlamentet röstade om EPA idag

Idag röstade EU-parlamentet för en förlängning av den av kommissionens föreslagna deadline i EPA-förhandlingarna. De afrikanska länderna har till 2016 på sig att förhandla fram bra avtal med EU istället för, som i kommissionens förslag, bara till 2014. Vi hade önskat att innehållet skulle få styra förhandlingarna istället för en deadline som satts upp av den starkare parten. Så det är inte en seger, men ändå en viss tidsfrist.

Rent teoretiskt skulle bra avtal kunna förhandlas fram till 2016. Problemet är EU-kommissionens inställning i förhandlingarna. I debatten som hölls i EU-parlamentet var EU:s handelskommissionär Karel de Guchts inlägg inte direkt hoppingivande.

För det första sa han att han hade svårt att förstå hur debattörer kunde påstå att kommissionen pressar eller tvingar de afrikanska länderna att skriva på frihandelsavtal med EU. Han hävdade att han inte kunde se att det skulle vara problematiskt för de afrikanska länderna att ratificera avtalen som de initierats 2007. ”Avtalen ska ju inte omförhandlas”.

Detta är just ett av de stora problemen. När avtalen initierades, under stor press från EU i slutet av 2007 så lovade EU kommissionens ordförande Manuel Barosso att dessa avtal skulle omförhandlas så att man skulle bli överens om alla de (och det är många) kontroversiella frågorna i avtalen. Nu 5 år senare hävdar handelskommissionären att det inte är tal om någon omförhandling. Inte konstigt att det tar sån tid då!

För det andra hävdade Karel de Gucht  också att deadlinen bara berör 8 länder; Namibia, Botswana, Swaziland, Ghana, Elfenbenskusten, Kenya och Kamerun. Det uttalandet visar alltför tydligt att kommissionen helt har givit upp (eller kanske hela tiden saknat)ambitionen att EPA-avtalen ska gynna regional integration. Det han lät bli att nämna var att alla dessa åtta länder ingår i regioner (två av dem tullunioner) som till majoriteten består av minst utvecklade länder som också kommer att påverkas i hög grad om EPA-avtal implementeras med ett av de berörda 8 länderna.

Recent Posts