Bilddialogen gav en ny syn på konversation

Bilddialogen mellan ungdomar i Sverige och Moçambique är klar. Deltagarna har under en månads tid växlat bilder med varandra i bildsamtal som rört deras vardag. Det var verkligen kul att få prata med någon från ett annat land, på ett så annorlunda sätt, sa en av deltagarna.

IMG_0791

Deltagarna i Moçambique som tillsammans betraktar och diskuterar en av dialogerna.

I grupp har deltagarna tillsammans tittat på bilderna och diskuterat olika tolkningar. Presentation av en själv och sin omgivning, naturintresse och känsla av förnyelse var några tolkningar som kom upp. En bildsekvens som fångade deltagarnas uppmärksamhet i både Sverige och Moçambique var tre bilder som på olika sätt förhöll sig till ämnet döden. Den första bilden föreställde en grav med tända lyktor, följd av en bild av sand, träd och en mur och till sist kom en bild av gräs och en get. De svenska deltagarna ansåg att betydelsen i gravbilden väldigt uppenbar och blev förvånade över svaren. De fann ämnet i bilden allvarligt och undrade hur den moçambikiska deltagaren kunde svara med bilder som verkade så långt ifrån ämnet. Kanske var tolkningen av den första bilden helt annorlunda i Moçambique? I diskussionen bland de moçambikiska deltagarna kom det fram att de uppfattade gravbilden som väldigt märklig. Det ser ut som en kyrkogård, men det kan det inte vara, sa en deltagare. Ingen av dem kunde föreställa sig att fotografera på en kyrkogård. Det är omöjligt, så jag bytte ämne, sa den moçambikiska deltagaren som tagit bilderna. Det blev tydligt att döden är ett känsligt ämne och i båda grupperna väcktes tankar om hur vi förväntas samtala om den. Det var tänkvärt att båda grupperna reagerade på sekvensen och de tyckte det var intressant att höra varandras resonemang kring de bilderna och tolkningarna.

Deltagarna tyckte att projektet varit spännande. Det var roligt när det kom bilder, ibland besvikelse om svaret dröjde. Att föra ett samtal endast genom bilder var nytt för samtliga deltagare. Dialogen själv, har gett mig en ny syn på konversationer. Man behöver inte tala med ord för att kunna förstå vad någon försöker få fram. En bild säger mer än ett tusen ord, sa en deltagare. En annan sa, jag tycker att detta projekt har varit intressant och spännande. Spännande att kunna se en miljö eller omgivning som jag inte har upplevt och på ett sätt följa en persons vardag med endast kommunikation via bild, ingen text eller röst.

Skärmavbild 2015-01-29 kl. 14.22.24

Skärmavbild 2015-01-29 kl. 14.22.04Skärmavbild 2015-01-29 kl. 14.22.38

Recent Posts