Bilddialog mellan Maputo och Stockholm


Igår inleddes bilddialoger mellan aktivister i studentföreningen UNDE i Maputo och elever på LBS Kreativa Gymnasiet i Stockholm. Deltagarna kommer utföra dialogerna i par, en deltagare från Maputo med en deltagare från Stockholm. I fyra veckor framåt kommer de att konversera genom bilder. Syftet med bilddialogerna är att skapa en mer nyanserad bild av vardagen i Maputo och Stockholm.

”Får jag skicka flera bilder på raken, eller måste jag invänta ett svar från den andre innan jag får skicka igen”, undrade en deltagare. I gruppdiskussionerna både i Maputo och i Stockholm kom vi fram till att det går bra. Ett samtal kan vara så. Ibland har en mycket att berätta medan den andre lyssnar. Ibland kanske en måste påminna den andra om samtalet

IMG_0800 2

Deltagarna i Maputo samtalar om bilders betydelser i en ny kontext.

IMG_0816Deltagarna var peppade och ivriga att sätta igång. Flera hade redan idéer om vad de ville berätta eller hur de skulle formulera sig i bild. Det diskuterades även hur bildbetydelser kan förskjutas när de tolkas i en ny kontext. Det är en utmaning men bjuder också in till möjligheter för lärande och fördjupad förståelse.

Förhoppningsvis leder bilddialogerna till ett visuellt material som kan delas med andra i till exempel en utställning. Dialogerna kommer med största säkerhet att skapa erfarenheter och kontakter deltagarna emellan som är ovärderliga.

bild1

Diskussion om bilden av Afrika i Sverige bland deltagarna i Stockholm.

bild2

Afrikagruppernas informatör Mitra deltar i uppstartsmötet i Stockholm via skype.

 

Recent Posts