Alla hjärtans rättvisa vin?

Vinkampanj_ballongerVi undrar fortfarande hur det står till med arbetsvillkoren för lantarbetare inom vinindustrin!

I samband med alla hjärtans dag 2015 var medlemmar från Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna, runt på olika lokala Systembolag i Göteborg, Uppsala, Stockholm och Piteå för att ställa några hjärtans enkla men viktiga frågor om arbetsvillkor inom vinindustrin.

Detta som del av kampanjen Rättvis vinhandel och som uppföljning till den framgångsrika aktionsdagen 2014. Då, frågade vi om vingårdsarbetarna har löner som går att leva på. Återkommande var svaret att detta inte kan garanteras. Därför undrar vi i år, hur långt har Systembolaget kommit i arbetet att förbättra villkoren för lantarbetarna. Kan Systembolaget garantera en lön som går att leva på? Vägs sociala kriterier in i inköpsprocessen?

IMG_15742Ögonen på kampanjen

Tydligt i år var att Systembolaget hållit ögonen på kampanjen och inför alla hjärtans dag hade information gått ut till butiksanställda. Genomgående var det trevliga möten med Systembolagets personal och intressanta diskussioner uppstod mellan kampanjens representanter och Systembolagets anställda.

– Jag besökte Systembolaget i Piteå i år, vilket jag även gjorde förra året. Den här frågan kräver givetvis engagemang hela året, men som medlem är det kul att känna sig extra delaktig ibland. Maja Qvarnström, Piteå

Vinkampanj_Sanna– Jag hamnade i ett spännande samtal med en sommelier som var väldigt kunnig om kvalitetsvin och biodynamisk odling. Dock kunde hen inte rekommendera mig ett enda Fairtrade eller KRAV-certifierat vin innan jag lämnade butiken, vilket kändes rätt tråkigt! Sanna Ström, Göteborg

Kunskapsnivån om hållbarhet och arbetsvillkor för producenter var dock varierande. De anställda i Systembolagets butiker vittnade också om upplevelsen att behöva ta mycket individuellt ansvar för att läsa på om hållbarhetsarbetet och de etiska och ekologiska märkningarna.

– När jag frågade i år fick jag liknande svar som året innan. Den anställda uttryckte osäkerhet kring vad skillnaden på rättvist vin och annat vin var. Jag tror att den osäkerheten tyder på brist på kunskap. Jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att aktionen inte syftar till att sätta dit den enskilda systembolagsanställda, utan till att pejla av kunskapsläget och vilket engagemang ledningen visat för detta, tillägger Maja.

Så, har situationen blivit bättre?

Vinkampanj_etisktmärktFrån förra året meddelade Systembolaget att de skulle införa en rekommendation om levnadslön i uppförandekoden Business Social Compliance Initiative (BSCI). Samt att anställda i butikerna skulle få utbildning i frågor som rör etiska märkningar och hållbarhetsarbete. Hurra säger vi, men dessa ansträngningar behöver läggas mer krut på!

Rundfrågningen i butikerna gav också bilden av att efterfrågan på ekologiska och etiska produkter såsom Fairtrade och KRAV ökat. Framförallt meddelades att de KRAV-märkta produkterna ökat i försäljning. Vilket är otroligt positivt! Dock är det ju inte tillräckligt att erbjuda ett fåtal schyst producerade viner – alla har rätt att till en lön som går att leva på!

Levnadslön – prata med lantarbetarna!

För att kunna garantera goda arbetsförhållanden, som levnadslön ytterst handlar om, krävs organisationsfrihet och samarbete med fackliga organisationer. Systembolaget har upprepade gånger uttryckt att det är komplicerat att arbeta med levnadslön, eftersom det inte finns en tydlig och mätbar definition av begreppet. Vi hälsar att enda sättet att veta om lantarbetarna i Sydafrika, Chile och Argentina har en lön som går att leva på, är att börja föra tydlig dialog med lantarbetarna och de fackliga representanterna.

Än så länge är levnadslön alltså endast en rekommendation. Vi från Rättvis vinhandel kampanjen vill se att fackorganisationerna i Sydafrika, Chile och Argentina bjuds in att delta i implementerings- och uppföljningsarbetet med uppförandekoden BSCI, som Systembolaget och andra nordiska alkoholmonopol är kopplade till. Detta för att omvandla rekommendationen till garanti. Det är dags att på allvar lyssna på de röster som har bäst kännedom om hur arbetssituationen ser ut.

Vad kan göras för att kommunicera att vi är intresserade av en rättvisare vinindustri?

– Se till att inte bara ”talk the talk”… Jag upplever inte att det behöver vara dyrare, och om det är det handlar det om en tia. Fram till att världen är rättvis som sådan tänker jag att vi i alla fall kan göra vårt bästa för att visa solidaritet. För det är klart att vi kan göra skillnad genom smart organisering och schysstare vindrickande. Maja.
Solidariska hälsningar!

Sanna Ström

Praktikant Afrikagrupperna

Recommended Posts