Afrikagruppernas Buss till Bryssel-kampanj uppmärksammas i påverkansguide

För nästan exakt ett år sedan drog vi iväg. Med Bryssel och EU-parlamentet som destination åkte Afrikagruppernas ordförande, personal och medlemsaktivister till EU-huvudstaden för att träffa svenska EU-parlamentariker. Vi hade även som mål att delta på CONCORDs möte då EPA-avtalen diskuterades.

Afrikagrupperna hade före mötet samlat in 3 200 underskrifter som överlämnades till EU-parlamentarikerna Åsa Westlund och Marita Ulvskog, båda från socialdemokraterna, och Olle Schmidts politiskt sakkunnige, folkpartiet.

Med temat Vem har rätt till Afrikas resurser? arbetar Afrikagrupperna kontinuerligt med frågor som handelsavtal, råvarujakt, landgrabbing och skatteflykt och vårt arbete med Buss till Bryssel-kampanjen uppmärksammas med följande beskrivning i CONCORDs Att påverka EU:s utvecklingspolitik – en guide.

Aktivistkampanj för rättvisa handelsavtal

Afrikagrupperna drev under drygt ett år en kampanj för rättvisa handelsavtal som kulminerade i en minibuss med aktivister som körde till Bryssel och lämnade över 3200 vykort vid ett möte med svenska EU-parlamentariker.

På vägen genom Europa hade de möten med organisationer som är aktiva i kampanjarbete kring EU:s handelsavtal i Danmark och i Nederländerna. I Bryssel var gruppen också med på ett möte arrangerat av CONCORD för organisationer från Afrika, Västindien och Stilla havet när de diskuterade de Ekonomiska Partnerskapsavtalen (EPA) mellan dessa länder och EU, och dess konsekvenser.

Efter mötet med de svenska parlamentarikerna fick gruppen också sitta som åhörare på ett möte mellan parlamentariker från Afrika, Västindien, Stilla havet och Europa när de diskuterade EPA med EU-kommissionens företrädare.

Med kampanjen ville vi göra teknikaliteterna kring EU:s handelsavtal med afrikanska länder lite enklare att förstå för en intresserad allmänhet, och ge aktivister en konkret uppgift i påverkansarbetet. Under året mobiliserade vi människor att verka för en förändring av Sveriges och EU:s förhållningssätt i handelsförhandlingarna. Det gjordes genom seminarier, debatter med politiker, spridning av en broschyr som förklarar problematiken kring EPA, samt ett vykort med våra krav.

Vid festivaler och i Almedalen utförde medlemmar och aktivister i sjuksköterskerockar EPA-tester på folk. Efter att ha fyllt i testet gavs diagnosen EPA-positiv eller EPA-negativ. De EPA-positiva fick ”behandling” via information. De EPA-negativa erbjöds att skriva på vårt vykort med krav på politikerna. På mötet med de svenska parlamentarikerna i Bryssel, där Afrikagruppernas aktivister, ordförande och en tjänsteman deltog, diskuterades problematiken och vad EU-parlamentarikerna kan göra. Dagar innan vårt möte hade EU-kommissionen presenterat ett förslag om ny deadline i EPA-förhandlingarna, vilket skapat stor ilska både hos civilsamhälle och hos parlamentariker från AVS-länderna. Efter bussen till Bryssel har vi följt upp kontakterna och fortsatt ha en dialog med EU-parlamentarikerna om de förslag som nu ligger på EU-parlamentets bord.

Klicka här för att läsa Att påverka EU:s utvecklingspolitik – en guide.

Recommended Posts