After work på Allsta gård

Den självklara rätten till mat hotas i många länder. Det satsas på jordbruk för export i stället för mat till lokalbefolkningen. Den 12 maj besökte Flaida Macheze från bondeorganisationen UNAC i Moçambique och Tova Jertfelt från Afrikagrupperna Allsta Gård i Bjärtrå. De berättade om landgrabbing, dagens baggböleri i många länder i Afrika.

Bördig mark köps upp eller hyrs av företag som odlar djurfoder, växter till förnyelsebar energi eller andra grödor för export. Kvar blir bönder som tvingas flytta och odla på mindre bördiga jordar. De får sämre skördar och allt svårare att överleva.

Det är inte bara sämre jordar som försvårar för bönderna, utan även tillgången på fröer.

Hittills har de afrikanska småbönderna använt sig av lokala fröer, anpassade till den lokala situationen. Nu driver det industriella jordbruket på för en harmonisering av frölagar. Bönderna får köpa certifierade fröer från vilka man inte kan spara utsäde år från år, utan tvingas till att köpa nya certifierade fröer varje år. Idag kontrollerar fem företag 75 procent av allt utsäde som säljs i världen!

Det industriella monokulturella jordbruket framhålls ofta som det bästa sättet att få fram tillräckligt med mat till hela världens befolkning. Det är sant att det industriella jordbruket initialt får högre skördar.

Men på lång sikt, och särskilt under svårare för­hållanden, klarar sig det ekologiska, småskaliga jordbruket lika bra eller bättre än det konventionella.

Allsta Gård är ett exempel för oss här i Ådalen på hur deras ekologiska jordbruk går skonsamt fram med jorden samtidigt som deras grönsaker blir ett svårslaget alternativ vad gäller smak. Det märktes inte minst på soppan som serverades till det 20-tal gäster som sökt sig till fredagskvällens After Work.

Besökarna kunde även handla Fairtrade-varor som choklad från Ghana och kryddor från Sydafrika.

Kvällens arrangörer var förutom Allsta Gård, Ådalens Afrikagrupp, NBV och LRF Bjärtrå.

Berit Wiklund

Recommended Posts