Vår överlevnad kräver ett nytt utvecklingsparadigm

 IMG_6046redTrots decennier av forskning som berättar om klimatförändringarnas potential att totalt förgöra livet som vi nu känner det fortsätter vi i samma fotspår. För att hålla oss under en tvågradig global temperaturökning krävs att vi fram till 2050 minskar våra koldioxidutsläpp med 50-80 procent (beroende på vems forskningsresultat du vill använda dig utav). Nära hälften av världens samlade koldioxidutsläpp står kolkraften för. Mellan åren 2001 och 2010 ökade världens kolkonsumtion med 65 procent. 65 procent ökning på 9 år! I skrivande stund planeras dessutom mer än 900 nya kolkraftverk att byggas!

Forskare har jämfört vår handlingsförlamning med att 1,500 flygplan skulle krascha varje dag utan att vi protesterade eller slutade flyga.

Hoppet om en tvågradig ökning har vi kört förbi och vi siktar nu på 4-6 graders ökning. Redan nu tvingar ökenutbredning och skiftande väderlekar människor på flykt. Några grader till och utsikterna för mänsklighetens överlevnad är inte längre ett ämne för diskussion. Vi kommer inte finnas här för den debatten.

Anledningen till ökade satsningar på kolkraft har att göra med vårt behov av energi. Fast ”vårt” är missvisande, kolkraft ger framförallt energi till tunga industrier som mineralgruvor. Gruvnäring i sin tur har kommit att representera ”utveckling” och ”fattigdomsreduktion”. Problemet är bara att den här typen av investeringar inte minskar fattigdom, utan tvärtom ökar fattigdom. Precis som med klimatförändringar drabbar gruvindustri de fattigaste allra hårdast. Det är de som tvångsförflyttas för att ge plats åt gruvorna och den infrastruktur som de kräver. Det är de som förlorar brukbar mark och som plötsligt dricker giftigt vatten.

”Men såna investeringar är ju bra för statskassan som kan användas för att förbättra livet för de fattiga”, kanske ni invänder. Och så skulle det kunna vara. Problemet är bara att multinationella företag har en förmåga att förhandla sig till skattefria resurser. Sverige är inget undantag.

De närmsta månaderna kommer Afrikagrupperna rapportera om Hur gruvnäring och industriellt jordbruk stjäl mark, ökar fattigdom, ökar arbetslöshet, förstör alternativ försörjning och planeten. Men misströsta inte, vi kommer inte lämna er i ett domedagstillstånd. Alternativen till en annan värld finns och vi kommer också berätta om vad det kan tänkas vara och hur människor kämpar för en annan utvecklingsmodell.

Agnes Nygren

Kommunikatör, Afrikagrupperna, Johannesburg/Sydafrika

Recommended Posts