Var med på blixtaktion mot EPA

Den 20 juni röstar EU-parlamentets handelsutskott om man ska införa en ny deadline i EPA förhandlingarna som kommissionen föreslagit, eller inte. Du kan vara med och påverka genom att skicka ett mail till David Martin som är ansvarig rapportör i handelsutskottet.

De ekonomiska partnerskapsavtalen (EPA) är frihandelsavtal som EU förhandlar fram med länder från Afrika, Västindien och i Stillahavsområdet (AVS-länderna). Avtalen var tänkta som utvecklingsvänliga avtal, med syfte att gynna den regionala integrationen i Afrika. I förhandlingarna har EU istället satt sina egna ekonomiska intressen framför de afrikanska ländernas utveckling. Så som avtalen ser ut nu riskerar de att få negativa effekter för utvecklingen i de afrikanska länderna och splittra regioner. EU-kommissionen har därför blivit hårt kritiserade av såväl utvecklingsländerna som Europaparlamentets utskott för utveckling.

Avtalen, som var tänkta att träda i kraft 2008, är fyra år senare fortfarande inte påskrivna av majoriteten av länder. För att få slut på den långa processen har kommissionen beslutat sig för att öka pressen ytterligare. Förra året la de fram ett förslag till ny deadline som kräver att de länder som ännu inte skrivit på och börjat implementera avtalen måste göra det innan den första januari 2014. Ett ultimatum som innebär att 18 av AVS-länderna blir av med sitt tull- och kvotfria tillträde till EU:s marknad om de inte går med på EU:s krav.

Den fjärde juni röstade Europaparlamentets utskott för utveckling nej till Kommissionens förslag. De anser att avtalet som det ser ut idag skulle vara dåligt för ländernas inhemska ekonomiska politik och att det kan komma att skada framväxande produktion.

Nu ligger frågan hos utskottet för internationell handel. Den 20 juni ska de fatta sitt beslut. Hur de kommer att rösta är ännu inte helt säkert och du kan vara med och påverka.

Afrikagrupperna uppmanar därför till aktion. Genom att skicka ett mejl till David Martin som är ansvarig rapportör i frågan visar du att du vill:
– att han ska förkasta Kommissionens förslag
– att inga EPA ska skrivas under innan omtvistade frågor är lösta och att länder som håller på att förhandla fram avtalen ska fortsätta att ha sitt tull- och kvotfria tillträde till EU:s marknad.

Aktionen initierades av Tradecraft i England som är med i samma EPA-nätverk som Afrikagrupperna. De uppmanar nu medlemmar i nätverket över hela Europa att agera. Var med du också. Agera nu!
Här kan du läsa och skicka brevet till David Martin

Recommended Posts