NY MEJLAKTION FÖR SCHYSSTA PENSIONER

Idag startar vi i nätverket #schysstapensioner en kampanj i sociala medier för att få människor att ta ställning för att våra gemensamma pensioner inte ska investeras i företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. Under den närmaste månaden kommer 5,7 miljoner svenskar få hem information om sin kommande pension i det orangea kuvertet. Men vad många är omedvetna om är att det orangea kuvertet har en mörk baksida. AP-fonderna, som ansvarar för en stor del av svenska folkets pensionspengar, investerar i en rad kontroversiella företag.

Trots att Sverige står bakom internationella mål om att kraftigt minska utsläppen av koldioxid investerar de svenska AP-fonderna stora pengar i kol och gruvföretag som Vale, Anglo-American och Glencore vars verksamhet har förödande konsekvenser för människor och miljö.

Afrikagruppernas partnerorganisation Justica Ambiental har uppmärksammat tvångsförflyttningar av lokalbefolkning i samband med kolbrytning av Vale i Moçambique. Afrikagruppernas partnerorganisation groundWork jobbar för miljörättvisa i Sydafrika, deras årsrapport belyser de förödande effekterna av kolindustrin i Highveldområdet där Anglo-American och Glencore är två av kol och gruvföretagen som AP-fonderna har investeringar i.

Den största summan av de pengar som går in i det svenska pensionssystemet betalas direkt ut till dagens pensionärer. De pengar som blir kvar i en buffert för kommande utbetalningar förvaltas av staten i den första, andra, tredje, fjärde och sjätte AP-fonden. Dessa förvaltar tillsammans omkring
1500 miljarder kronor, främst genom aktieinnehav i tusentals företag. Vi kan inte välja hur dessa pengar placeras. Det är riksdagen som beslutar om riktlinjerna som styr AP-fondernas investeringar.

Det är oacceptabelt att våra pensionspengar investeras i företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. Det handlar inte om enskilda misstag utan om ett systemfel. Du kan ta ställning för schyssta pensioner – gör det här http://www.schysstapensioner.nu/ta-stallning/

Recent Posts