WLC (Women’s Leadership Centre) arbetar för att kvinnor ska ha makten att påverka. De gör det genom tre nivåer: det personliga, sociala och politiska.

Bakgrund
Kvinnor och flickor i Namibia fortsätter att få sina mänskliga rättigheter kränkta. Myndigheter och andra människor i maktposition misslyckas med att tillgodose kvinnor de rättigheter som finns nedskrivna i den namibiska konstitutionen och även i internationella avtal.

Verksamhetsbeskrivning
WLC är en feministisk kvinnorättsorganisation i Namibia med visionen av ett samhälle där alla kvinnor är aktivt deltagande i både den privata och offentliga sfären. Arbetet sker genom informationsspridning, utbildning och träning, påverkansarbete, lobbying, forskning, men även genom skrivande, konst och fotografi. En förändring måste, enligt WLC, ske på tre nivåer; den personliga, den sociala och den politiska/institutionella. Genom en kreativ förändring på den personliga nivån kan de tillsammans skapa en förändring uppåt – mot visionen om ett samhälle där kvinnans röst blir hörd med möjligheten att påverka. De arbetar även nära Sanfolket, en folkgrupp i södra Afrika.

Utbildning om mänskliga rättigheter för unga kvinnor
Augusti 2018 avslutade tjugo unga kvinnor från Sanfolket ett 1,5 år långt utbildningsprogram arrangerat av WLC. Under det dryga året har de unga kvinnorna diskuterat sina mänskliga rättigheter – både som kvinnor och ursprungsbefolkning. De har även diskuterat sexuella och reproduktiva rättigheter, puberteten och deras egen historia och kultur som ursprungsfolk.

Related Projects