UNDE arbetar för studenters rättigheter till en säker skolgång utan trakasserier, kränkningar och förtryck. De sprider även information och kunskap som rör sexuella och reproduktiva rättigheter.

Bakgrund
Många elever i Moçambique slutar skolan bara efter några år, inte minst flickor på landsbygden som ibland inte ens har tillgång till skola. Kvalitetsproblemen i skolan är stora: få utbildade lärare, brist på klassrum och auktoritär undervisning som inte ger någon hjälp till lågpresterande elever. En del lärare kräver betalning för bra betyg, där det på landsbygden kan handla om att utföra tjänster för läraren. Det är inte ovanligt att flickor utnyttjas. Dessa problem rör i hög grad eleverna som ofta inte har något att säga till om.

Verksamhetsbeskrivning
UNDE är en nationell union för studenters rättigheter och utveckling. De arbetar dels med informationsspridning om hiv, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, men även med mer praktiskt stöd vid exempelvis sexuella övergrepp. I över tjugo skolor i Moçambique har UNDE öppnat rådgivningscenter där barn från och med tio år och uppåt får tillgång till information och vid behov stöd. UNDE har även ett tätt samarbete med AMODEFA

Hjälp till vård och skolgång
Haidaty jobbar hos UNDE med att ge rådgivning ute i skolor. Efter varje presentation om elevers rättigheter lämnar de kontaktuppgifter för att ge elever chansen att individuellt ta kontakt med organisationen. Haidaty berättar om ett fall som berört henne. Det var en 16 årig tjej som var gravid för tredje gången på två år. Efter att ha genomgått två osäkra aborter kunde flickan få hjälp att komma till en klinik för en säker abort. Under ingreppet uppstod komplikationer som gjorde att flickan förlorade mycket blod. UNDE och Haidaty skapade en kampanj för att samla in blod. Idag mår flickan, mycket tack vara UNDEs hjälp, bra och har kunnat fortsätta gå i skolan.

Related Projects