NAPPA är en ideell förening som fokuserar på ungdomars hälsa. NAPPA arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och strävar efter att minska sociala hälsoproblem i det namibiska samhället.

Bakgrund
Låg användning av preventivmedel, hög andel tonårsgraviditeter, osäkra aborter och sexuellt överförbara sjukdomar som hiv. Detta är några av de sociala hälsoproblem som präglar Namibia. Namibia anses vara ett medelinkomstland, men fördelningen av landets resurser är inte rättvis. Även om en stor del av befolkningen har tillgång till grundläggande sjukvård, finns det många som fortfarande lever i stor fattigdom. De stora klyftorna mellan rika och fattiga är en del av problemet.

Verksamhetsbeskrivning
NAPPA är en namibisk motsvarighet till svenska RFSU. NAPPA:s målgrupp är i första hand ungdomar i åldern 10 – 24 år. Föreningen driver de två enda ungdomsmottagningar som finns i landet. Personalen på klinikerna har fått utbildning i hur de ska bemöta unga på ett respektfullt sätt, som inte avskräcker dem från att återvända. NAPPA tillhandahåller information, rådgivning och utbildning, bland annat för andra organisationer. Sjuksköterskor har tränats i att kunna göra hivtester, så att fler har möjlighet att testa sig.

Framgångsrika kliniker når ungdomar
När NAPPA:s klinik i Windhoek öppnade 2009 tog personalen emot 2600 människor, ett år senare hade de tagit emot 16 000 besökare! På kliniken besvaras frågor om preventivmedel, sex, graviditet och könssjukdomar. Denise Moongo, programansvarig på NAPPA berättar om 10-åringar som kommer till kliniken för att be om kondomer, unga tjejer som försöker framkalla abort genom att dricka klorin och om mor- och farföräldrar som kämpar för att ta hand om sina barnbarn sedan deras barn gått bort i aids. Att nå ut tillräckligt och att få till en attitydförändring i samhället är inte lätt. Men Denise fokuserar på de positiva framgångarna man nått bland ungdomarna. Bland annat verkar fler och fler unga killar respektera när tjejer säger nej till sex.
– Man får fokusera på framstegen, annars klarar man inte av det, menar Denise.

Related Projects