LAC är ett juridiskt centrum och en nationell organisation för mänskliga rättigheter i Namibia. LAC driver frågor och rättsfall kring hiv, jämställdhet, marktvister, självstyre på lokal nivå och miljö.

Bakgrund
Namibia blev självständigt från Sydafrika 1990. Dessförinnan rådda samma apartheidlagar som i Sydafrika. Enligt lagen skulle vita och svarta leva åtskilda. Detta skapade stora skillnader i levnadsstandard mellan olika grupper i landet eftersom den svarta befolkningen diskriminerades. Namibia anses numera vara ett relativt utvecklat och rikt land. Dock är det få länder som har så stora inkomstskillnader som Namibia. Klyftorna mellan rika och fattiga är enorma.

Verksamhetsbeskrivning
LAC vill öka kunskapen bland alla medborgare om den relativt nya grundlagen från 1990 där de mänskliga rättigheterna är garanterade. LAC samarbetar med andra organisationer, myndigheter och media för att nå människor i olika delar av samhället. Under 2009 tog LAC 150 nya fall till domstol gällande marktvister, kvinnors rättigheter, hiv och diskriminering. De rättsfall som LAC driver är viktiga för hela samhället eftersom de inte endast är till gagn för den berörda individen, utan sätter exempel för kommande domar. Till exempel kan ett rättsfall leda till att en lag prövas eller att ett problem som drabbar flera i samhället uppmärksammas.

En rättslig process för kvinnors rättigheter
Under 2007 avslöjades att kvinnor som lever med hiv steriliserats utan samtyckte när de uppsökt sjukhus för vård. Flera kvinnoorganisationer gick samman och fick media att publicera fallen. Sedan februari 2008 har LAC drivit 15 individuella fall i rätten.
LAC menar att steriliseringarna var en kränkning av mänskliga rättigheter och att varje patient, inklusive människor som lever med hiv, har rätt att bestämma om han eller hon ska genomgå en operation. Eftersom sterilisering är permanent är det extra viktigt att personen samtycker. LAC driver en process mot den namibiska regeringen och hälsomyndigheten. På uppdrag av kvinnorna kräver de ekonomisk kompensation. Den rättsliga processen startade i oktober 2009 och pågår fortfarande.

 

Related Projects