ENMT - Afrikagrupperna

ENMT

ENMT verkar för alla människors rätt till kunskap och lärande. Deras syfte är att öka kunskapen inom områden som hälsa, utbildning och rättshjälp för att kunna styra utvecklingen i en positiv riktning. ENMT jobbar hårt för ett mer upplyst samhälle och anser att möjlighet till lärande och kunskap är en grundläggande mänsklig rättighet.

  • Zimbabwe

ENMT – för allas rätt till kunskap och lärande

Verksamhetsbeskrivning

ENMT når i dagsläget ut till 27 byar och samhällen på landsbygden i Matabeleland South. Organisationen bidrar med boklådor till skolornas bibliotek och ger de ungefär 10 000 barnen som nås bättre förutsättningar för lärande och bredare kunskap. De fungerar som ett informationscenter för att ge människor tillgång till utbildningsmaterial inom hållbar utveckling och en chans till bättre levnadsstandard. ENMT ger även stöd genom studiecirklar, lärarstöd och nätverkande mellan studiegrupper och organisationer. De vill ge människor de verktyg som behövs för att ställa krav och bidra med utvecklingsinsatser.  Två gånger per år åker ENMT runt till de 27 skolorna för att dela ut boklådor. Skolbiblioteken har oftast väldigt få böcker så lådorna roteras från termin till termin för att så många som möjligt ska få tillgång till ny litteratur och den typ av böcker som passar undervisningen bäst. En boklåda innehåller ca 300 böcker och 60 % av dom är riktade till elever på låg- och mellanstadienivå. Resten av böckerna är i första hand en resurs för föräldrar och studiecirklar som ENMT jobbar med.

Deras arbete handlar även om att bevara regionens historiska och kulturella arv, och att måna om det lokala språket. Deras vision är att bli det ledande informationscentret i Matabeleland South province, främja demokrati och lyfta utvecklingsfrågor. ENMT håller studiecirklar om effektivt lantbruk och marknadsföring av överskottsprodukter. Deltagarna har på så sätt kunnat öka sina inkomster. Detta har även lett till att människor i högre grad gått samman och organiserat sig för att lösa lokala problem. En god cirkel har uppstått; när lantbrukarna lärt sig mer om hållbar matproduktion har de också blivit synliga för myndigheter och civilsamhällesorganisationer och fått mer stöd för sitt arbete, inte minst för livsmedelssuveränitet.

Läs mer: https://www.encl.ca/

STÖD OSS