Border Rural Commitee (BRC) arbetar för att människor som blev tvångsförflyttade under apartheidtiden ska få en chans att påverka och förbättra sin levnadssituation.

Bakgrund
Under apartheidtiden blev många landsortsbor drabbade av påtvingade förflyttningar och var tvungna att lämna sin mark på grund av lagar baserade på etnicitet. Invånarna blev bortkörda utan ersättning och förlorade därmed sin rätt till mark, sina försörjningsmöjligheter och sitt boende. De tvingades att bosätta sig på obrukbar mark som ingen annan hade intresse av. BRC:s mål är att skapa förutsättningar för dem som drabbades att själva vara delaktiga och kämpa för sina rättigheter; dels för att få kompensation, dels för att få till stånd en hållbar och deltagande utveckling – en utveckling där byborna själva är med och påverkar sin situation.

Verksamhetsbeskrivning
BRC håller i olika utvecklingsfrämjande projekt på Sydafrikas landsbygd i Östra Kapprovinsen. Organisationen fokuserar främst på informationsspridning om folkets rätt till ersättning samt bistånd och stöd till byborna att omvandla ersättningar till lokal utveckling och tillväxt. BRC satsar på att sprida sina resultat och framgångar för att på så sätt nå ut till fler och skapa större effekt. Organisationens verksamhet går i linje med deras fokus på att skapa en så kallad rättighetsbaserad utveckling, där syftet är att integrera lokalbefolkningen i hela processen.

Ersättning når ut till tvångsförflyttade
BRC har genom sitt arbete organiserat och kraftsamlat invånarna och på olika sätt arbetat för att berörda de ska få ut ekonomisk kompensation för bland annat de tvångsförflyttningar som skedde under apartheidtiden. Tack vare deras arbete vann samhället Cata en viktig seger där motsvarande 30 000 SEK delades ut till varje drabbat hushåll. För att ha möjlighet att fortsätta bistå den lokala utvecklingen användes hälften av pengarna till de privata hushållen och andra hälften till gemensamma ändamål med syftet att bidra ytterligare till bygdens utveckling. I Cata valde invånarna att satsa på turistnäring. Ett museum, stugor med konferensutrymmen samt en vandringsled med information om tvångsförflyttningar är några exempel. BRC banade väg för satsningen, men steg för steg har byinvånarna tagit över ledarskapet för arbetet.

Related Projects