Långtidsplan - Afrikagrupperna

Långtidsplan

Redan årsmötet 2009 påbörjades diskussionerna inför denna långtidsplan, i och med att en rad motioner inkommit som berörde Afrikagruppernas framtida strategier på olika områden. Dessa diskussioner har fortsatt vid efterföljande medlemsmöten, och till årsmötet 2010 hade vi ett första utkast, som bearbetades i diskussionstorg.

Därefter har underlaget bearbetats vidare i två remissomgångar, samt på medlemsmötet i Härnösand oktober 2010. Många synpunkter har inkommit, både från enskilda medlemmar och lokalgrupper, och styrelsen har arbetat för att ta fram en proposition som så väl som möjligt speglar medlemmarnas åsikter. Personalen, både i Sverige och i södra Afrika, har beretts tillfälle att säga sitt om de olika underlagen, och en extern konsult har bearbetat dokumentet i syfte att ge sin syn på läsbarhet, begriplighet och tydlighet.

Slutligen antogs långtidsplanen på Afrikagruppernas årsmöte i Storvik 2011. En revidering skedde på årsmötet 2018 då långtidsplanen förlängdes med ett år.

Strategi 2022-2026

Afrikagruppernas strategi (eng)

(379 Kb)

Långtidsplan 2012 – 2020

(910 Kb)

Strategi 2017 – 2021

(406 Kb)
STÖD OSS