Vilket är Expressens syfte med rasistiska krönikörer?

Den 7 oktober publiceras i Expressen en krönika av Ulf Nilson. Det är ett mycket osammanghängande resonemang som förs om konflikterna i Mellanöstern. Ulf Nilson tillåts spotta åsikter utan både grund och logik. Krönikan mynnar ut i att kolonialismen varit bra för världen. Varför får läsaren inte förklarat för sig utan vi lämnas som frågetecken med konstaterandet ” Hade ”den vite mannen” inte vågat sig ut (med bössan till hands) skulle världen med säkerhet ha varit mycket sämre.”

934rgb.tif

Afrikagrupperna demonstrerar mot kolonialismen i Angola, Moçambique och Guinea-Bissau under tidigt 70-tal.

Det finns ingenting i krönikan som kan bemötas, eftersom ingenting substansieras, ingenting att ens påbörja en diskussion utav. Det är bara en vit medelålders mans gissningar som publiceras i en av Sveriges mest lästa tidningar. Nilson värjer sig mot antagen kritik genom att avsluta det hela med ”Jag förmodar att många som läser det här blir förbannade, men så får det bli..”

Det måste vara skönt. Att vara en medelålders vit man i Sverige. Så säker i sin outmanade ställning, i sin intelligens att ingen förförståelse eller faktabasering krävs för kompromisslösa slutsatser och i sin självsäkra förmåga att kunna förklara för andra människor vad de gör fel.

Ulf Nilson är inte värd energin att bemöta. Vi kan låta honom fortsätta leva i en tid där Väst är riddaren som fått i uppdrag att ’civilisera’ världen. Låtom oss istället försöka förstå Expressens motiv till att överge sitt publiceringsansvar.

Tidningen ETC prövar sig på en inte otippad förklaring. Med dagens nätbaserade tidningar har spelreglerna för finansiering förändrats. Lockande titlar, kändisskvaller och provocerande uttalanden som Nilsons lockar läsare, som genererar ’musklick’ som i sin tur lockar till sig annonserare som kan betala för sig.

Enligt Expressen själv menar de att de ”granskar, griper in och driver debatt”. Vidare hävdar de att ”det för oss inte finns något viktigare än människan, hennes berättelser, drömmar och dramer. Vi ifrågasätter makten och ogillar allt som gör tillvaron trång och tråkig. Vi bekämpar alla idéer som försöker krympa människan och hennes möjligheter – kvinnoförakt, klassförakt, främlingsfientlighet, fördomsfullhet.”

Är Nilsons publicering ett sätt för Expressen att ’ta debatten’ i ett Sverige där rasismen är på stark frammarsch så är det ett ordentligt misslyckande. Enligt deras egna principer borde inte Nilson kunna representera i det här fallet mellanösternmänniskans berättelse om makt och idéer som krymper hennes möjligheter. Att publicera rasistiska åsikter och kolonialistisk propaganda torde inte vara i linje med kvällspressens ambition att ifrågasätta makt och främlingsfientlighet.

Föreningen Afrosvenskarna gör en mycket god poäng då de säger ”Expressenkrönikören Ulf Nilsson har all rätt att skriva rasistiska texter, men han har ingen mänsklig rättighet att bli publicerad i Expressen. Ansvaret för detta faller på Thomas Mattson som chefredaktör och ansvarig utgivare.”

Så den frågan som osökt och obekvämt dröjer sig kvar är om Expressen, sina löften om jämlikhet och anti-rasism till trots, ser något politiskt intresse i publiceringen? Det är överlag en otäck utveckling i svensk media som normaliserar främlingsfientlighet och där rasister och fascister i yttrandefrihetens namn får stå oemotsagda och outmanade. En journalistik som frodas av att läsare endast klickar sig in på en artikel och där innehållet blir mindre relevant då klicket redan är gjort och räknat. Kanske gör vi läsare bäst i att helt blockera Expressen från vår webbläsare? Tills dess artikelinnehåll motsvarar tidningens politiska uppdrag och artiklar tjänar klick på dess samhällsrelevans. Alternativt så ställer vi oss bakom Afrosvenskarna uppmaning om chefredaktörens avgång.

Agnes Nygren

Informatör åt Afrikagrupperna i Johannesburg/Sydafrika

Solidaritet 16

Ur Afrikagruppernas bildarkiv sedan kampen mot kolonialism

Bilder ur Afrikagruppernas bildarkiv sedan kampen mot kolonialism


 

 

Recommended Posts