Vad skulle Jesus göra?

Theatre

Teater av bönder om land grabbing

Landgrabbing,  ihop med satsningar på monokulturellt industriellt jordbruk och immaterialrättigheter över jordbrukets mest fundamentala ingrediens -frön- breder ut sig över Afrika. Utvecklingen kommer att totalt måla om det ekologiska och humanitära landskapet och Sverige är i allra högsta grad en del av problemet. Sverige stödjer med utvecklingsbistånd det industriella jordbruket liksom patentregelverk för frön genom det internationella projektet AGRA. Per capita sett är Sverige dessutom en av världens största marktjuvar.

En av Afrikagruppernas samarbetspartner i Moçambique är bonderörelsen UNAC. Tillsammans med We Effect avslöjade de Västerås Stifts oetiska skogsinvestering Chikweti i norra Moçambique. Stiftets transparens lämnar mycket att önska och det har varit svårt att få få del av information liksom svar på frågor. Projektet var menat att vara en etisk och hållbar långsiktig investering. Verkligheten kunde inte vara längre bort.

Enligt uppgifter från den moçambikanska regeringen har projektet tillskansat sig en del av marken på olaglig väg. Bönderna som tvingats flytta uppger att de inte konsulterats. Däremot har odemokratiska strukturer stärkts då de som konsulterats varit traditionella ledare. I protest har delar av skogen satts i brand. Arbetstillfällen lovades, men visade sig vara säsongsanställningar som nu när skogen växer inte längre finns alls. Anställningssystemet liknade apartheid där högst avlönade var europeér, sedan latinamerikaner, sydafrikaner och längst ner på lönelistan moçambikaner.

SaraSusanna från Lichinga tvingades bort från sin mark när stiftet ”rensade” för att få plats med skogsplanteringen.
– Chikweti tog vår mark. Vi var tvungna att flytta. De hotade oss, lokala myndigheter hotade oss. Vi kräver besittningsrätt, utan den är det som att vi inte har rätt till den här marken fast vi har det.

Medan UNAC ihop med moçambikanska småbönder kämpar för att moçambikanska staten ska skydda deras intressen driver Afrikagrupperna i Sverige på för att  de bönder som förlorat sin mark ska få kompensation. ”Etiska” megaprojekt som implementeras på bekostnad av några av världens fattigaste kan omöjligt få fortgå ostört. Marken är redan stulen från bönderna men det är inte för sent att kompensera dem, det är inte för sent att restaurera mänsklig värdighet.

Recent Posts