Unik inblick i maktens inre rum

Ställer du dig också frågande till hur exploaterande företag resonerar? I nedanstående video får vi svaret då australiska kolbolaget ACMC förklarar hur de tänkte när de skapade kampanjen Fuck You!

https://www.youtube.com/watch?v=u1IGCTVead8

Recommended Posts