Sopbergen är en miljöfråga som måste prioriteras

skrapAfrikagruppernas partner Africa Book Development Organisation (ABDO) i Zimbabwe blev nyligen omskrivna i Daily News för sitt miljöintiativ. Lokala myndigheter i Matabeleland har fatalt misslyckats i sin sophantering och överallt ligger skräp, flaskor, använda kondomer, plast, gamla blöjor och liknande. Med tanke på att de flesta får sitt vatten från egna brunnar innebär soporna grava hälsorisker.

ABDO använder sig mycket av studiecirklar som både lärometod och mobiliseringsverktyg. Anthony Sungisai, fältarbetare på ABDO förklarar hur miljö- och klimatfrågor fått större prioritet inom organisationen:

-Det var faktiskt genom en av Afrikagruppernas metodkurser. Kursen Miljölinsen motiverade oss att starta en klimatkampanj. Sopbergen i Matabeleland är så tydligt en miljöfråga som måste prioriteras. Vi satsar på de unga och bistår med läromaterial och skolavgifter för de som inte har råd att betala dem. Vi bad lärarna åsidosätta en dag då vi tillsammans med barnen plockade skräp. Myndigheterna måste  ta sitt ansvar för nedskräpningen och sophanteringen. Förutom skräp i naturen så är Matabeleland också utsatt för ökenutbredning. Skogsföretag hugger ned träd och vi vet inte ens var träden tar vägen. Det är något vi måste gå vidare med.

Recent Posts