Sista kontraktet underskrivet!

 

DSC_0179

Nu är kontrakten för 2013 underskrivna med våra samarbetspartners i Angola! År 2013 kommer innebära satsningar inom försörjning, miljö, jämställdhet och hiv-förebyggande. Det kommer också innebära påverkans- och samarbete med nationella och lokala myndigheter, organisationsutveckling och kunskapsutbyte mellan samarbetspartners.

Afrikagrupperna fortsätter under året partnersamarbetet med den lokala organisationen ADRA som jobbar med rural, hållbar utveckling och miljöfrågor. Vi stödjer tre av kontoren vilka ligger i Luanda, Malanje och Benguela. Afrikagrupperna fortsätter även sitt partnersamarbete med den Benguelabaserade kulturorganisationen Bismas das Acacias.

Utöver våra partnersamarbeten har kontoret i Angola dialog och erfarenhetsutbyte med en rad organisationer. Angolas Kvinnoorganisation, OMA, och de Seropositivas Vännernas Förening, AAS, är två sådana organisationer som deltar i våra kapacitetsbyggande aktiviteter. Angobefa som jobbar med hiv-förebyggande och familjeplanering är en annan. I den östliga provinsen Moxico för vi även en dialog med CAPDC – en lokal organisation som bland annat arbetar med försörjningsfrågor och stärkandet av dialogen mellan medborgare och lokala myndigheter.

Livsmedelssäkerhet och miljö i fokus…
För ADRA Luanda, som också är hela ADRAs administrativa högkvarter, är planerna för 2013 bland annat att ställa en interpellation till regeringen varför så investeringar i livsmedelssäkerhet gjordes 2012, skapa ett nätverk i civilsamhället för närings- och livsmedelssäkerhet och mobilisera medborgerligt deltagande i nationella och kommunala forum. Utveckling av organisationen som helhet faller även på högkvarteret.

I provinserna Malanje och Benguela kommer ADRA jobba för ökad effektivitet i jordbruksproduktionen. Det centrala är att introducera fler lokala grödor för att öka diversifiering i livsmedelsutbudet, öka kvalitén på grödorna, stimulera den lokala handeln och främja teknologi som kan minska arbetsbelastningen för kvinnor.

Miljöperspektivet kommer att guida satsningarna. I Benguela kommer en studie över hur användningen av kol påverkar rurala områden genomföras och invånarna kommer i tillägg erbjudas utbildning inom hållbara jordbruksmetoder. I samband med jordbruksutvecklingen tänker ADRA satsa på att öka miljömedvetenheten och informationen om skogs- och miljörätt i de lokala föreningarna.

… Men även främjande av rättigheter och mikrokrediter
ADRA kommer även att träna lokala föreningar i civila rättigheter, landrättigheter och hälsofrågor och jämställdhet. Kvinnors rättigheter fortsätter att vara ett genomgående tema i utbildningen. Ökat kvinnligt deltagande i allmänna, lokala forum med myndigheter är en prioritet i Benguelaprovinsen. Där kommer ADRA även att jobba främjande för att kvinnor ska få högre befattningar inom föreningar och kooperativ och att dessa deltar i lokala dialogforum med myndigheter.

Precis som i övriga Angola kan det vara en komplicerad process för bönder att legalisera landet som de kultiverar. ADRA Malanje och Benguela kommer därför under 2013 att stödja bönderna i denna process och verka för jämlikare fördelningar och regler mellan män och kvinnor.

ADRA Malanje kommer också att fortsätta sitt samarbete med lokala banker för att etablera ett hållbart system för mikrokrediter. I väntan på att bankerna kommer att överta verksamheten fortsätter ADRA att ge ut lån. Genom ADRA Benguela ska ungefär hälften av de utdelade mikrokrediterna öronmärkas för att gagna kvinnor och unga.

Bismas fortsätter att utöka sin verksamhet
Den benguelabaserade kulturorganisationen Bismas das Acacias har långtgående erfarenheter av kapacitetsbyggande och hiv- och aids-frågor. Bismas har sedan en tid tillbaka arbetat för att engagera ungdomar i arbetet med att sprida information om hur man förebygger att bli smittad med hiv, andra sexuellt överförbara sjukdomar och malaria.

Redan 2012 började organisationen att utveckla sitt miljöarbete som man nu under 2013 kommer satsa stort på. Bismas och ungdomsgrupperna kommer att använda teater och sång för att ni ut med sina budskap till en bred publik på landsbygden. Hållbara jordbruksmetoder, miljöhållning i byarna och rehabilitering kommer vara centrala delar i verksamheten. Under året kommer Bismas bland annat att stärka sin dialog med lokala myndigheter genom ett planerat samarbete kring utbildandet av grundskolelärare i miljökunskap.

Hör av dig!
Kontrakten är nu underskrivna och de första utbetalningarna är på väg! Följ vårt och våra samarbetspartners framsteg och motgångar här på bloggen. Kommentera och ställ frågor! Dina åsikter är viktiga och vi hoppas att vi kan ta med oss dem i vårt arbete.

Recent Posts