Medlemsresa till Moçambique!

Medlemsresa till Moçambique

Om du har följt vår blogg och våra nyhetsbrev så kanske du nu blir lite fundersam. Skulle inte medlemsresan gå till Sydafrika? Det stämmer att vi planerade årets medlemsresa till Sydafrika. Men ibland leder en god idé till en ännu bättre idé. Just nu händer det mycket hos vår partnerorganisation UNAC i Moçambique. UNAC är en bonderörelse som stödjer småbönders kamp mot landgrabbing, ett växande problem i regionen. Årets medlemsresa kommer därför sydaf_viktoriaolausson_ affischatt gå till UNAC i Moçambique i slutet av september. Två aktiva medlemmar får möjlighet att åka. Resan är en del av vår kampanj ”Vem har rätt till Afrikas resurser?”. Är du medlem i Afrikagrupperna och känner att du vill engagera dig i kampanjen? Läs vidare om resan och hur du ansöker!

Afrikagruppernas kampanj Vem har rätt till Afrikas resurser?

Det råder kapplöpning om Afrikas resurser. Utländska intressen, däribland både svenska och europeiska, kämpar om att få kontrollen över resurser i afrikanska länder, som jordbruksmark och mineraler. Detta har lett till fenomenet land grabbing, det vill säga när företag och länder lägger beslag på mark och därmed berövar lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter och hem. Internationella handels- och investeringsregler gynnar EU och internationella storföretag på bekostnad av afrikanska länder och småjordbrukare.

På Afrikagrupperna arbetar vi tvådelat med dessa frågor. I södra Afrika samarbetar vi med olika organisationer och bidrar till deras kamp för att bygga demokratiska samhällen där människors rättigheter tillgodoses av myndigheterna. I Sverige arbetar vi för att påverka beslutsfattare att föra en politik som stödjer utveckling i södra Afrika istället för att motverka den, samt att mobilisera folkligt stöd för detta.

För att nå ut brett arrangerar vi i år en kampanjmånad i september och oktober. Under kampanjmånaden kommer vi att göra olika påverkansaktiviteter runt om i landet. Budskapet är att vi måste stoppa stölden av Afrikas resurser. Vi behöver ändra vår politik i Sverige och EU för att komma åt roten till global fattigdom. Internationella regler för handel och investeringar ska inte behöva betyda att människor i södra Afrika förlorar hem och försörjning, det finns alternativ. Vill du vara med och sprida detta budskap? Vill du vara med och arrangera olika påverkans- och insamlingsaktiviteter? Ansök då om att få åka på medlemsresan!

Syftet är att medlemsresan ska ge dig upplevelser och kontakter så att du kan inspirera andra att agera. Under din vistelse i Moçambique kommer du att få besöka vår partnerorganisation UNAC. Du kommer att följa deras arbete på närmare håll och på så sätt lära dig mer om problematiken kring rätten till mark och matsuveränitet, samt hur en ideell organisation i södra Afrika arbetar för att organisera människor i lokalsamhället. Du kommer att få träffa människor som utifrån sina egna erfarenheter kan berätta om arbetet för en rättvis fördelning av Afrikas resurser. Du kommer att få se med egna ögon hur ditt stöd till Afrikagrupperna ger människor i södra Afrika möjlighet att förändra sitt och andras liv – och vi kan nästan garantera dig att resan på något sätt kommer att förändra ditt liv också!

Vem får åka?

Du brinner för solidaritet och de frågor som vi driver. Du har varit aktiv medlem i Afrikagrupperna, kanske genom någon av våra lokalgrupper eller som enskild individ. Kanske har du varit med om att ordna solidaritetsaktioner skrivit debattartiklar eller ordnat namninsamlingar i din bekantskapskrets. Kort sagt – du går från ord till handling!

Du brinner för att motivera våra medlemmar att fortsätta sitt engagemang genom att visa att ditt och andra medlemmars engagemang förändrar och gör nytta. Du vill gärna bidra till att öka kontakten mellan våra medlemmar i Sverige och samarbetsorganisationer i södra Afrika. Du brinner för att sprida vårt budskap så att fler får upp ögonen för Afrikagrupperna och vill engagera sig.

Du kan avsätta tid för förberedelser innan resan. Det blir troligen 1-2 träffar i Stockholm för att förbereda resan och bolla idéer för kampanjmånaden, samt två möten för att följa upp. Du får också hjälp från Afrikagruppernas pressekreterare att kontakta din lokaltidning och erbjuda dem att skriva om din resa.

Du kan avsätta tid för informations- och insamlingsarbete efter resan. Du kanske älskar att skriva, brinner för aktioner eller är konstnärlig. Din talang vill du använda för att bidra till kampanjen. Du måste inte genomföra din idé själv. Tvärtom är det positivt om du hittar samarbeten, till exempel med en lokal Afrikagrupp, andra organisationer eller skolor. Under resan kommer du att dokumentera din resa genom att skriva på vår blogg, fota och göra små filmklipp på mobilen. För att underlätta din möjlighet att göra en insamling samarbetar vi med företaget Better Now. Genom Better Now får du en egen hemsida där du enkelt kan lägga upp en insamling, sprida den på sociala nätverk, få tips och du kan enkelt följa hur insamlingen går.

Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Stödfest
 • Manifestation
 • Föredrag i till exempel skolor, utrikespolitiska föreningar, andra intresserade organisationer
 • Skriva debattartiklar
 • Fotoutställning, installationer
 • Aktioner
 • Samarbeta med medlemmar eller andra nätverk

Vad kostar resan?

Du betalar 3000 kronor samt mat själv. Vi står för resten. I gengäld startar du en insamling för Afrikagrupperna med målet att samla in 5000. De två deltagarna på förra årets medlemsresa samlade in över 10 000!

När och hur lång tid är resan?

Resan kommer att vara max 10 dagar, någon gång sista veckorna i september.

Hur ansöker jag?

Skicka en kort presentation av ditt engagemang i Afrikagrupperna. Din ansökan ska innehålla:

 • Hur länge har du varit engagerad i Afrikagruppena?
 • Hur ser ditt engagemang för Afrikagrupperna ut?
 • Varför vill du åka på resan?
 • Vad har du för idéer för informations- och insamlingsarbete under kampanjmånaden? Det är viktigt att både insamlings- och informationsarbete ingår. Det är bara positivt om du samarbetar med andra medlemmar, din lokalgrupp, skolor eller organisationer.

Skicka din ansökan – på engelska – senast 1 augusti till Anna Gunterberg e-mail anmalan@afrikagrupperna.se.

 Besked

Den 10 augusti får du reda på om du blivit antagen till resan eller inte.

Recent Posts