Gruvsamhällen kräver upprättelse från SADC:s statsöverhuvuden (Eng translation)

IMG_0024SADC (Southern African Development Cooperation) toppmöte för folkrörelser tog plats I Manzini, Swaziland, förra veckan. Mötet är ett forum för det civila samhället, för icke-statliga organisationer och folkrörelser, från södra Afrikas tullunion SADC som möts varje år strax innan ländernas statsöverhuvuden i sin tur möts.

Forumet dominerades av vittnesmål från gruvsamhällen från hela regionen. Människor från samhällena använde forumet som en plattform för att dela med sig av och visa hur livsförutsättningar förstörts på grund av gruvdrift men också för att stärka varandra i motstånd mot multinationella företags framfart.

Personliga och inspirerande berättelser följde forumets fyra dagar. Den röda tråden var att över hela SADC regionen, sina kontextuella och geografiska skillnader till trots, står gruvsamhällen inför samma utmaningar av ödeläggelse och orättvisor skapade av gruvföretag backade av statligt stöd.

I Marange, Zimbabwe, beskrev aktivister hur kinesiska företag, i maskopi med den Zimbabwiska regeringen, stulit mark, förgiftat floder och grundvatten och drivit människor från sina hem. Liknande hänsynslösa gruvdrift beskrevs följa det brasilianskt ägda företaget Vale i Moçambique där liten eller ingen miljö- eller människorespekt visats närsamhället. Samma visa återupprepades också från KwaZulu Natal-provinsen i Sydafrika.

Trots den nära relationen mellan stater och företag kunde aktivister ändå presentera framgångsrika exempel då de lyckats utmana och organisera mot situationen. Till exempel så har kvinnor, som drar det kortaste stråt när gruvnäring drar fram, organiserat sig i nätverket Rural Women’s Assembly och har på knappa fyra år vuxit sig 150,000 aktiva medlemmar starka. Tillsammans utvecklar de motståndsstrategier och organiseringsmetoder.

IMG_0248Folkets forum avslutades med en demonstration för att överlämna krav till statsöverhuvudenas konferens, trots att demonstrationen förbjudits av Swazilands monarki. Över hela regionen är människor trötta på att vänta och redo att stå upp för att förändra hur gruvdrift bedrivs. Folkrörelser kräver rättvisa och transparenta medborgarkonsultationer och att få vara del av de förhandlingar som förs bakom stängda dörrar mellan korrupta politiker och traditionella ledare. Afrikagrupperna backar gruppernas krav om öppenhet, inkludering och respekt för miljö och människor.

Hassan Mao, praktikant på Afrikagrupperna i Johannesburg

Mining Affected Communities calls for action ahead of the SADC Summit!

IMG_0024The SADC peoples’ Summit took place in Manzini, Swaziland, last week. The summit is a forum of Civil Society Organizations and social movements from the Southern African Development Cooperation (SADC) region that meets ahead of the SADC Heads of State Summit.

The proceedings this year were dominated by the testimonies of communities affected by destructive mining across the SADC region. The summit provided communities a platform to showcase the destruction of their livelihoods by multinational companies as well as to share experiences with other affected communities on how best to mobilize and strategize at community level.

Inspiring and personal stories were shared across the four days summit. Particularly intriguing findings were how, despite the contextual and geographical differences, communities across the SADC region faced similar narration of uprooting and injustices at the hands of mining companies blindly supported by the full force of the state. In Marange, Zimbabwe, communities movingly described how Chinese mining companies have been in cahoots with the Zimbabwean government in grabbing communal lands, polluting rivers and water sources and in recent cases forcefully evicting communities in their ancestral lands. Same ruthless extractivism at the hands of Brazilian owned Vale Company which gives little or no respect to environment and communities were presented from Mozambique. Similar stories were echoed from Kwazulu Natal, South Africa.

However, despite the increasing collusion between state and extractive mining companies, communities throughout the region presented positive cases were they were able to stand up, mobilize and challenge the status quo. For instance, rural women, who have for so long bore the brunt of extractivism, are now organizing themselves under the banner of Rural Women’s Assembly and have so far garnered about 150,000 active members despite been in operation for less than 4 years. Mining affected communities are also developing new ways of strategizing and organizing themselves.

IMG_0248By the end of the Peoples’ Summit, activists and social movements marched to submit their demands to the heads of state conference, despite the march having been called off by the Swazi monarchy. Throughout the region communities are tired of waiting and are ready to stand up to the structures in place to change the way mining is done. Social movements are demanding fair hearings and consultations and want to be part of the negotiations that are done behind closed doors with corrupt politicians and local chiefs. Afrikagrupperna is sitting right behind these groups in demanding transparency and respect to both communities and the environment.

Hassan Mao, intern at Afrikagrupperna in Johannesburg

 

Recommended Posts