Fullt vid lansering av Swedwatch rapport om vin

Lansering Vinets väg från druva till glasI en totalt fullsatt lokal trängdes igår torsdag representanter från Systembolaget, vinimportörer, regering och civilsamhällesorganisationer för att deltaga i lanseringen av rapporten Vinets väg från druva till glas – en granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete. Rapporten Vinets väg från druva till glas – en granskning av Systembolagets hållbarhetsarbete har gjorts av Swedwatch på uppdrag av Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna.

Enligt studien kartlägger inte Systembolaget var och hur mänskliga rättigheter riskerar att kränkas i leverantörsledet, något de skulle kunna göra genom kontakt med lokala organisationer och fackförbund, kontroll på hur svenska vinimportörer följer Systembolagets uppförandekod, druvodlarna där de största riskerna finns undgår också Systembolagets kontroll. Systembolaget väger inte heller in sociala och miljömässiga urval i den utsträckning de skulle kunna göra.

Systembolagets inköpschef välkomnade rapporten, den är en fantastisk möjlighet att förbättra vårt arbete, vi ser den som en gratis konsultrapport! Finansdepartementets representant lämnade över rapportens rekommendation om att staten ska föra dialog om lönenivå och mänskliga rättigheter med respektive länders regeringar till UDs representant som inte plockade upp den bollen.

Hanna Helander från kampanjgruppen rättvis vinhandel kommenterade situationen med att den uppförandekod Systembolaget anslutit sig till har ett uppifrånperspektiv på företagens villkor, den när inte dit där problemen är som störst och fackförbund/arbetarorganisationer saknar en formell roll i utformning och uppföljning av koden. En kod utarbetad av arbetare skulle stärka fackliga rättigheter, ha krav på levnadslön och facken skulle ha en formell roll i hela processen.

Kampanjgruppen inviterades också att deltaga i gransknings- och revisionsarbetet vilket  välkomnades.

Ladda ner rapporten här

Lotta Comé/temahandläggare

Recent Posts